Tilbake til alle nettkurs

Fremtidens bolig (opptak)

16. oktober 2019
Fremtidens bolig (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hva- og hvordan er fremtidens bolig? Kan fremtidens boliger bidra til å løse sosiale samfunnsutfordringer?
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Havråtunet, Osterøy. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Museumssenteret i Hordaland

De siste hundre års utvikling og livsstil har ført til en bevegelse bort fra bondesamfunnets landsbyformer, mot forbrukersamfunnets ideologier der man verner om seg og sitt og med eneboligens privatliv som ideal. Konsekvensen av dette er at man har lagt for lite vekt på felleskapet og lokalmiljøet – som vi alle deler.

Kan bærekraftige boliger og boligområder i større grad løse samfunnsutfordringer som utenforskap og ensomhet?

Fremtiden krever at vi lærer oss å leve tett, nært, grønt og inkluderende. Det er spennende å se vellykkede prosjekter som behersker å forvalte menneskelige, naturlige og økonomiske ressurser på en god måte. På dette kurset skal vi få kunnskap om og se nærmere på spennende prosjekter for fremtiden!

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere og andre som er engasjert i dette temaet.

OM NETTKURSET FREMTIDENS BOLIG
Nettkurset "Fremtidens bolig" er et opptak av kurset som ble holdt 16. oktober 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

Velkommen (ca 10 minutter)
v/Camilla Moneta, fagsjef, NAL

0905 Det historiske delingssamfunnet (ca 25 minutter)
Klyngetunet – den norske landsbyen.
v/Eva Røyrane, journalist og forfatter 

Bedre byer - Hva er det som gjør en by attraktiv å bo og leve i? (ca 30 minutter)
En omfattende nasjonal undersøkelse er utført i både Norge og Danmark der 
borgernes behov er undersøkt. Resultatet fra undersøkelsen er en rekke 
anbefalinger for hvordan vi kan gjøre byene bedre å bo i.
v/ Mari Oline Giske Stendebakken, Arkitekt MNAL, PhD, Rambøll

Hva er sosial boligbygging og hva kan det være?  (ca 30 minutter)
Om medvirkningsprosesser og brukerforståelse.
v/Arild Eriksen, arkitekt MNAL og grunnlegger av Fragment

Boliger for felleskap  (ca 20 minutter)
Er landsbymodellen det perfekte forbilde? Hvordan kan vi utvikle boliger og 
nabolag som øker den sosiale integrasjonen? 
v/Hanne Løvbrette, prosjektutvikler i OBOS

Fremtidens boformer  (ca 20 minutter)
Hvilke boformer har boligutviklerne tro på for fremtiden? Skilsmisseleiligheter 
kan være et av svarene.
v/ Olav Birkenes, partner i Birk & Co

Den tredje boligsektor – et bidrag til mangfold og diversitet
 (ca 30 minutter)
Kan en tredje boligsektor bidra til mangfold og diversitet i byen? Gjennom 
prosjektet Oslo Habitat studerer Grape Architects nye modeller for en mer 
inkluderende boligutvikling.
v/ Isabel Ruiz Lopez, Arkitekt MNAL, Grape Architects

Reinventing Cities 
Vinnerteamene viser holistiske og bærekraftige konsepter.

The urban village  (ca 30 minutter)
v/Sophia Keivanlo, LPO Arkitekter og Hanne Løvbrøtte, OBOS Nye Hjem AS

Recipe for Future living (ca 30 minutter)
v/Kyrre Sundal, Mad Arkitekter 

Boligkvalitet til alle! (ca 45 minutter)
Hva om god arkitektur var en menneskerett? EA-HR mener at god arkitektur ikke 
bare er for de rike, alle har rett til å bo i trygge og kreative omgivelser. 
v/Jorge Lobos og Jørgen Taxholm, Emergency Architecture and Human Rights

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
30. juni 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke