Tilbake til alle kurs og arrangementer

Adkomstløsninger og veifinning

Oslo 26. november 2019
Adkomstløsninger og veifinning
Kurs
Universell utforming
Ved utforming av publikumsrettede bygg er det i dag strenge krav til dokumentasjon knyttet til oppfyllelse av Universell utforming. Når kan du føle deg trygg på at orientering og fremkommelighet er godt løst i ditt prosjekt -og at dokumentasjonen er tilstrekkelig?
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Scanstockphoto

Erfaring viser at det er viktig å ha vurderinger knyttet til orientering og fremkommelighet tidlig i prosjekteringsprosessen for å oppnå et godt resultat.

Kurset går grundig inn i lovverket og i tillegg hvordan du kan arbeide systematisk med «veifinningsplan» som verktøy i utforming av gode løsninger. Du får presentert eksempler på hvordan arkitektoniske virkemidler kan erstatte kunstige ledelinjer, og hvordan man kan skape gode universelt utformede løsninger med trygg og intuitiv fremkommelighet.

Et sentralt krav til arkitekturen i dag at det skal være lett å finne fram og orientere seg for alle brukergrupper. Dessverre er det fortsatt slik at mange brukere har problemer med å orientere seg i publikumsrettede bygg. Adkomsten er første møte med bygget; men for noen kan det være vanskelig å finne inngangen, -de kan føle deg utrygge hvis det er en svingdør, særlig hvis de er blinde og svaksynte, -de vet kanskje ikke hvilken etasje de skal til og hvordan de kommer seg dit. Et alternativ til å bruke kunstige ledelinjer er å benytte arkitektoniske virkemidler for å oppnå det samme, f.eks. ved å skape visuelle og taktile avgrensning av en gangsone inn mot et inngangsparti eller i store åpne arealer.

Som arkitekt har du lært å tilpasse funksjoner og former til ulike behov og leve deg inn i ulike brukergruppers utfordringer. Når du tegner en barnehage så kan du forestille deg verden ut fra barnets perspektiv, på samme måte kan du ved å innhente kunnskap, forestille deg behovene til brukere som du i ikke tidligere har kjent.

I løpet av kursdagen åpnes det for spørsmål og diskusjon og vi arrangerer et verksted hvor du selv får diskutere og løse oppgaver både knyttet til lovverk og veifinning.

Ta gjerne en titt på veilederen: Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning i forkant av kurset. Se nederst på siden for å laste ned veilederen!

Kurset er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Lise Rystad, NSW Arkitektur, og Trine Presterud, Universell utforming AS.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld deg på her

 

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, Fagavdelingen NAL

0905 – 1000
Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning
Foredraget tar for seg temaet i veilederen: Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning. Hvilke virkemidler er fornuftige og bør benyttes for å få til de gode løsningene.
v/Lise Rystad, Arkitekt MNAL, Seniorarkitekt og daglig leder, NSW Arkitektur

1000 -1045 
Gjennomgang av lovverket -og sentrale krav knyttet til universell utforming
v/ Trine Presterud, Faglig leder bygg og uteområder, Universell utforming AS

1045 – 1100
Pause

1100 – 1140
Funksjonskrav og dokumentasjon av oppfyllelse - Verksted
Korte oppgaver. Hvordan dokumentere at man har etterlevet kravene? Hva er bra og hva er ikke bra? Diskusjoner to og to eller rundt bordet.
Oppgaver er utarbeidet på forhånd
Ledelse og oppsummering av verksted v/ Trine Presterud

1140 – 1155 15 min
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en rullestolbruker
Eva Merete Lunde, Arkitekt, arealplanlegger, Ås kommune

1155 – 1200 
Spørsmål og diskusjon

1200 - 1245
Lunsj

1245 -1315
Vårt arbeid med universell utforming, orientering og veifinning i prosjekteringsprosessen
Eksempler fra skolebygg.
v/ Leif Houck, sivilarkitekt MNAL, partner Spinn Arkitekter

1315 -1330
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en som er blind
v/ Sverre Fuglerud Seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt, Norges Blindeforbund

1330 -1335
Spørsmål

1335 -1345
Veifinningsplanen som verktøy – metode og dokumentasjon
Introduksjon til verksted. Behov for analyser, spørsmål som bør stilles, sjekklister. Gjennomgang av ulike veifinningsplaner.
v/Lise Rystad

1345 - 1400
Pause

1340 -1415
Verksted / gruppearbeid
v/Lise Rystad

1415 -1445
Gruppene presenterer – plenumsdiskusjon rundt oppgavene 
v/Lise Rystad

Presentasjon av eksempler

1445 – 1515
Universell utforming i noen nyere offentlige bygg
Med eksempler fra Barne- og ungdomssjukehuset i Bergen og Steinkjer skole
v/ Solveig Margrete Kornstad, sivilarkitekt, seksjonsleder, Rambøll Arkitektur og landskap

1515 – 1545
Det nye Deichmanske bibliotek
Presentasjon av prosjektet og hvordan det er jobbet med universell utforming gjennom hele prosessen med særlig fokus på adkomst og veifinning.
v/ Einar Hagem, Arkitekt MNAL, Partner, Lund Hagem arkitekter

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon – oppsummering.

1600
Avslutning.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

STED
Nasjonalmuseet – Arkitektur
Bankplassen 3
Oslo
VARIGHET
26. november kl 09.00 til
26. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
25. november 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått