Tilbake til alle kurs og arrangementer

Aldersvennlig stedsutvikling

Oslo 23. januar 2020
Aldersvennlig stedsutvikling
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Illustrasjon: Marit Hvattum
Hvordan kan arkitekter og planleggere møte den demografiske utviklingen med flere eldre, flere små husholdninger og fare for ensomhet i ulike aldersgrupper, samtidig som kommuneøkonomien er presset?
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 3950,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Inkluderende arkitektur, gode nærmiljø, alternative transportformer, nye boformer og møtesteder på tvers av generasjoner er avgjørende for å få til en aldersvennlig stedsutvikling. Hvordan kan arkitektur og planlegging bidra til et bedre og mer sosialt samfunn, hvor vi kan ha glede av hverandres ressurser i det daglige?

NAL har, på oppdrag fra helsedirektoratet utviklet en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. I forbindelse med utarbeidelsen av håndboken så vi klarere at et aldersvennlig samfunn er et bærekraftig og godt samfunn for alle. En av de største feilene vi kan gjøre er å isolere ulike aldersgrupper fra hverandre.

I vår tradisjonelle familiestruktur, i den historiske storfamilien, var det et fint samspill mellom generasjonene, - hvor de sammen både maktet en arbeidskrevende produksjon og var i stand til å ta seg av mange barn. Vi tror ikke vi skal tilbake dit, men vi kan organisere oss slik at vi oppnår mange av de samme kvalitetene – på frivillig basis.

På dette kurset vil vi gjennomgå og drøfte sentrale tema i håndboken og gå dypere inn i noen gode eksempler. Ta med deg dine egne erfaringer og delta aktivt i verkstedet som er en del av kurset.
Ikke alle har anledning til å reise til Oslo. Derfor strømmer vi kurset og legger ut oppgaver som kan drøftes lokalt. Når vi oppsummerer gruppearbeidene vil dere som følger med på strømmingen også kunne komme med kommentarer og innspill, over nettet. Velkommen til en nasjonal samtale om hvordan vi kan skape et bedre samfunn for alle – som samtidig er aldersvennlig.

Kurset er utviklet av NAL/BYLIVsenteret. Hovedforedragsholder på kurset er Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, fagansvarlig i Bylivsenteret.

Målsetting med kurset:
Økt kunnskap om hva som er avgjørende faktorer for å sikre en aldersvennlig stedsutvikling, og hvilke grep man kan gjøre innenfor sin sektor for å bidra til en positiv utvikling. På kurset vil vi presentere og drøfte en rekke gode eksempler hentet fra Norge. Siste halvdel av kurset er et verksted hvor man kan jobbe med lokale problemstillinger som deretter vil bli drøftet i plenum.

Målgruppe:
- Planleggere og arkitekter i offentlig og privat sektor.
- Øvrige ansatte i offentlig og statlig sektor
- Politikere
- Utbyggere.

Ønsker du å følge kurset via direkte strømming, meld deg på her

OM STRØMMIMG AV KURS:

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering og kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/Alf Waage, prosjektleder BYLIVsenteret/Fagavdelingen NAL

0905 – 0935
Introduksjon til tema på kurset
Hva er aldersvennlig stedsutvikling?
v/Øystein Bull-Hansen, sivilarkitekt MNAL, BYLIVsenteret/fagavdelingen NAL

0935 – 0950
Helhetlig arbeid med helseknutepunkt i Drammen
v/ Lutz Volke, arkitekt, Mad arkitekter

0950 – 1005
Fra spredt bygd til tett landsby i Iveland
v/Egil Mølland, tjenesteleder/kommunalsjef Iveland kommune

1005 – 1020
Pause

1020 – 1105
Hvordan utvikle og styrke nærmiljøet ved hjelp av kommunale funksjoner
Enkle grep for medvirkning, og utdypende om inkluderende arkitektur som metode og hvordan kommunale bygg tjenester kan danne kjernen i attraktivt nærmiljø.
v/ Øystein Bull-Hansen

1105 – 1120
Pause

1120 – 1135
Tangenten kommunesenter samler hele lokalsamfunnet
Mille Astrup Rønning, sivilarkitekt MNAL, avdelingsleder plan og miljø, Nesodden kommune

1135 – 1150
Ny Krohnborg - et levende bydelssenter
v/Vincent Mrimba, senterkoordinator Bergen kommune

1150 – 1205
Samtale med de to eksemplene
Samtalepartner Øystein Bull-Hansen

1205 – 1255
Lunsj

1255 – 1325
Kommunale virksomheters muligheter
Det bør være en viktig målsetting å utvikle kommunens ulike virksomhetsområder slik at de ikke bare fyller din primærfunksjon, men at de i tillegg bidrar til helhetlige aldersvennlig løsninger. Det vil bli presentert en rekke konkrete forslag og eksempler.
v/Øystein Bull-Hansen

1325 – 1355
Hvordan bruke plan- og bygningsloven som verktøy
Matnyttige tips og råd til arbeidet med kommuneplaner og reguleringsplaner, i tillegg til boligpolitiske virkemidler utover plan- og bygningsloven.
v/Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

1355 – 1405
Pause

1405 – 1500
Gruppearbeid
Oppgavene tilpasses deltakerne på kurset, inkludert de som følger det på strømming. Utgangspunktet er å jobbe med konkrete problemstillinger knyttet til den enkeltes arbeidsområde eller prosjekt.
Gruppearbeidet ledes av Øystein Bull-Hansen og Alf Waage

1500 – 1510
Pause

1510 – 1555
Diskusjon og gjennomgang av gruppearbeid i plenum
v/Øystein Bull-Hansen, Alf Waage og Gunnar Ridderström

1555 – 1600
Takk for i dag

1600
Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. januar kl 09.00 til
23. januar kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
22. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått