Tilbake til alle nettkurs

Reguleringsplanlegging - fra konsept til jus (direkte strømming)

29. oktober 2019
 Reguleringsplanlegging - fra konsept til jus (direkte strømming)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Det å utarbeide reguleringsplan er en forutsetning for å bygge noe i landet vårt - og innholdet i den har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges, og dermed for hvilke arkitektoniske kvaliteter som skapes.
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Horten Indre havneby, Alt.arkitektur for Horten kommune

I tidlig fase - i konseptutvikling, i skisseprosjekt eller mulighetsstudie - legges mange viktige premisser for reguleringsplanen. For maksimal påvirkning på det endelige resultatet må arkitekten komme tidlig inn i reguleringsprosessen. Det er viktig å være bevisst på hvilke rammer jussen legger for de senere fasene av prosjektet: - er det begrensende, eller åpent for kreativitet og nyskapning?

I plan og bygningsloven er det krav om reguleringsplan i forbindelse med alle "større byggetiltak" og for tiltak som "kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (PBL § 12-1.Reguleringsplan, 3. ledd). Prosess og innhold knyttet til regulering er også styrt av PBL. Både arealkategorier som kan brukes i plankartet, og hvilke bestemmelser som kan benyttes. Det samme er prosessen med varsel, høring og vedtak m.m.

Dersom PBLs bestemmelser ikke er fulgt når det utarbeides reguleringsplan kan resultatet bli at planen ikke er juridisk bindende. Det kan få alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for de som er involvert.

Vi har invitert arkitekter og planleggere for å dele av sin kunnskap, erfaringer og eksempler. Det blir satt av tid på kurset til spørsmål og diskusjon.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Detaljert program kommer.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
29. oktober 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke