Tilbake til alle nettkurs

Naturlig og balansert ventilasjon (direkte strømming)

23. oktober 2019
Naturlig og balansert ventilasjon (direkte strømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Hvordan kan strategier for passiv klimatisering av bygg bidra til reduksjon av energibruk, lavere kostnader, bedre innemiljø og høy arkitektonisk kvalitet?
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Arkitekter/foto: Gullhella omsorgsboliger, Architectopia AS og Linje Arkitektur AS.

De siste årene har det skjedd endringer i oppfatningen av hvordan et bygg skal og kan ventileres. Kunnskap om ulemper og muligheter ved forskjellige metoder for ventilasjon, øker, ikke bare blant arkitekter, men også brukerne har blitt mer bevisst på at det finnes alternativer til de konvensjonelle, dyre og plasskrevende ventilasjonsanleggene.

Oppfatningen av termisk komfort er i ferd med å endre seg mener Niels Lassen, en av foredragsholderne og han har registrert en økende interesse for å benytte naturlig ventilasjon der det er fornuftig.

Tek 17 gir fortsatt utfordringer knyttet til ventilasjon og energibruk, men det finnes muligheter for å tilfredsstille loven og brukerne også gjennom å benytte hybrid- eller naturlig ventilasjon. Arne Førland Larsen er en av foredragsholderne som vil snakke om dette.

På kurset blir metoder og verktøy presentert og det vises eksempler på naturlig ventilasjon der man har lykkes med å få til i samspill mellom tekniske løsninger, materialer og planløsning.

På kurset blir det en kombinasjon av teori, lovverk og presentasjon av eksempler.
De fleste eksemplene som presenteres er av bygg som allerede er gjennomført.

Målsetting med kurset: Gi deltakerne nødvendig kunnskap om naturlig/ hybrid ventilasjon av bygg, samt gi kunnskap og inspirasjon til selv benytte dette i egen prosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, bygg- og eiendomsforvaltere, VVS rådgivere og andre interesserte.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen 
v/ Fagavdelingen NAL

0905 - 0945
Utvidet komfortsone
Forskningen på inneklima og særlig termisk komfort underbygger en påstand om at det ikke er nødvendig eller ønskelig med de stringente temperatur- og luftmengdekravene som vi setter til dagens bygg. Foredraget gir et oppdatert, og mer nyansert bilde av fagfeltet termisk komfort.
Niels Lassen, Skanska/ stipendiat, Oslo/Trondheim

0945 – 1030
Prinsipper for naturlig ventilasjon 
TEK 17, utfordringer og løsninger
Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

1030 – 1045 
Pause

1045 – 1130
Bygningsintegrert ventilasjon - eksempler
Undervisningsbygg, boliger, kontorer, kulturbygg
Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

1130 – 1200
Tittel kommer
Foredragsholder kommer

1200 – 1245 
Lunsj

1245 -1330
Naturlig klimatisering - Erfaringer fra tre gjennomførte prosjekter
House Zero, Havard, Powerhouse Drøbak, ASI Alpinschule Østerikke.
Foredraget er på engelsk
Kristian Edwards, Senior Architect, Snøhetta, Oslo 

1330 – 1400
Strategier i prosjektgruppearbeidet 
Praktiske erfaringer ved tidligfase og praktisk gjennomføring

Boligene på Korpåsen: Bufring av fukt i massivtre ved forenklet ventilasjonsløsning
Gullhella bo og aktivitetssenter: Termisk masse og nattkjøling via vinduslufting
Tangenodden 9: Termisk masse, solvarme og naturlig ventilasjon
Fred Arne Rise, Sivilarkitekt MNAL, Partner Linje Arkitektur AS, Oslo 

1400 – 1415 
Pause

1415 – 1445
Erfaringer med formidling av ideer - kommunikasjon med kunden
Eksempel fra Gullhella omsorgsbolig som er prosjektert med hybrid ventilasjon
Andrew Holt, arkitekt MNAL, Architectopia, Oslo 


1445 – 1545
Natural ventilation in cold climates: challenges and opportunities
Prinsipper av naturlig ventilasjon i kalt klima, eksempler. 
Foredraget er på engelsk.
Stefan Holst, Dipl.- Phys., Transsolar Energietechnik GmbH (Klima Engeneering), München

1545 – 1600 
Spørsmål og diskusjon

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
23. oktober 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke