Tilbake til alle kurs og arrangementer

Naturlig og balansert ventilasjon

Oslo 23. oktober 2019
Naturlig og balansert ventilasjon
Kurs
Energi og miljø
Hvordan kan strategier for passiv klimatisering av bygg bidra til reduksjon av energibruk, lavere kostnader, bedre innemiljø og høy arkitektonisk kvalitet?
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Arkitekter/foto: Gullhella omsorgsboliger, Architectopia AS og Linje Arkitektur AS.

De siste årene har det skjedd endringer i oppfatningen av hvordan et bygg skal og kan ventileres. Kunnskap om ulemper og muligheter ved forskjellige metoder for ventilasjon, øker, ikke bare blant arkitekter, men også brukerne har blitt mer bevisst på at det finnes alternativer til de konvensjonelle, dyre og plasskrevende ventilasjonsanleggene.

Oppfatningen av termisk komfort er i ferd med å endre seg mener Niels Lassen, en av foredragsholderne og han har registrert en økende interesse for å benytte naturlig ventilasjon der det er fornuftig.

Tek 17 gir fortsatt utfordringer knyttet til ventilasjon og energibruk, men det finnes muligheter for å tilfredsstille loven og brukerne også gjennom å benytte hybrid- eller naturlig ventilasjon. Arne Førland Larsen er en av foredragsholderne som vil snakke om dette.

På kurset blir metoder og verktøy presentert og det vises eksempler på naturlig ventilasjon der man har lykkes med å få til i samspill mellom tekniske løsninger, materialer og planløsning.

På kurset blir det en kombinasjon av teori, lovverk og presentasjon av eksempler.
De fleste eksemplene som presenteres er av bygg som allerede er gjennomført.

Målsetting med kurset: Gi deltakerne nødvendig kunnskap om naturlig/ hybrid ventilasjon av bygg, samt gi kunnskap og inspirasjon til selv benytte dette i egen prosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, bygg- og eiendomsforvaltere, VVS rådgivere og andre interesserte.


Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld på her.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 - 0945
Utvidet komfortsone
Forskningen på inneklima og særlig termisk komfort underbygger en påstand om at det ikke er nødvendig eller ønskelig med de stringente temperatur- og luftmengdekravene som vi setter til dagens bygg. Foredraget gir et oppdatert, og mer nyansert bilde av fagfeltet termisk komfort.
Niels Lassen, PhD stipendiat & Seniorrådgiver Inneklima & Smarte Bygg, Skanska Teknikk / NTNU

0945 – 1030
Prinsipper for naturlig ventilasjon
TEK 17, utfordringer og løsninger
Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

1030 – 1045
Pause

1045 – 1130
Bygningsintegrert ventilasjon - eksempler
Undervisningsbygg, boliger, kontorer, kulturbygg
Arne Førland Larsen, arkitekt, Head of Technology and Environment, LINK arkitektur, Oslo

1130 – 1200
Tittel kommer
Foredragsholder kommer

1200 – 1245
Lunsj

1245 -1330
Naturlig klimatisering - Erfaringer fra tre gjennomførte prosjekter
House Zero, Havard, Powerhouse Drøbak, ASI Alpinschule Østerikke.
Foredraget er på engelsk
Kristian Edwards, Senior Architect, Snøhetta, Oslo 

1330 – 1400
Strategier i prosjektgruppearbeidet
Praktiske erfaringer ved tidligfase og praktisk gjennomføring

Boligene på Korpåsen: Bufring av fukt i massivtre ved forenklet ventilasjonsløsning
Gullhella bo og aktivitetssenter: Termisk masse og nattkjøling via vinduslufting
Tangenodden 9: Termisk masse, solvarme og naturlig ventilasjon
Fred Arne Rise, Sivilarkitekt MNAL, Partner Linje Arkitektur AS, Oslo 

1400 – 1415
Pause

1415 – 1445
Erfaringer med formidling av ideer - kommunikasjon med kunden
Eksempel fra Gullhella omsorgsbolig som er prosjektert med hybrid ventilasjon
Andrew Holt, arkitekt MNAL, Architectopia, Oslo 


1445 – 1545
Natural ventilation in cold climates: challenges and opportunities
Prinsipper av naturlig ventilasjon i kalt klima, eksempler.
Foredraget er på engelsk.
Stefan Holst, Dipl.- Phys., Transsolar Energietechnik GmbH (Klima Engeneering), München

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. oktober kl 09:00 til
23. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
16. oktober 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke