Tilbake til alle nettkurs

Fremtidens bolig (direkte strømming)

16. oktober 2019
Fremtidens bolig (direkte strømming)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hva- og hvordan er fremtidens bolig? Kan fremtidens boliger bidra til å løse sosiale samfunnsutfordringer?
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

De siste hundre års utvikling og livsstil har ført til en bevegelse bort fra bondesamfunnets landsbyformer, mot forbrukersamfunnets ideologier der man verner om seg og sitt og med eneboligens privatliv som ideal. Konsekvensen av dette er at man har lagt for lite vekt på felleskapet og lokalmiljøet – som vi alle deler.

Kan bærekraftige boliger og boligområder i større grad løse samfunnsutfordringer som utenforskap og ensomhet?

Fremtiden krever at vi lærer oss å leve tett, nært, grønt og inkluderende. Det er spennende å se vellykkede prosjekter som behersker å forvalte menneskelige, naturlige og økonomiske ressurser på en god måte. På dette kurset skal vi få kunnskap om og se nærmere på spennende prosjekter for fremtiden!

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere og andre som er engasjert i dette temaet.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud. 

PROGRAM:

0900 Velkommen
v/Camilla Moneta, fagsjef, NAL

0905 Det historiske delingssamfunnet 
Klyngetunet – den norske landsbyen.
v/Eva Røyrane, journalist og forfatter 

0930 Bedre byer - Hva er det som gjør en by attraktiv å bo og leve i? 
En omfattende nasjonal undersøkelse er utført i både Norge og Danmark der 
borgernes behov er undersøkt. Resultatet fra undersøkelsen er en rekke 
anbefalinger for hvordan vi kan gjøre byene bedre å bo i.
v/ Mari Oline Giske Stendebakken, Arkitekt MNAL, PhD, Rambøll

1000 Spørsmål 

1010 Pause

1025 Hva er sosial boligbygging og hva kan det være? 
Om medvirkningsprosesser og brukerforståelse.
v/Arild Eriksen, arkitekt MNAL og grunnlegger av Fragment

1055 Boliger for felleskap 
Er landsbymodellen det perfekte forbilde? Hvordan kan vi utvikle boliger og 
nabolag som øker den sosiale integrasjonen? 
v/Hanne Løvbrette, prosjektutvikler i OBOS

1115 Fremtidens boformer
Hvilke boformer har boligutviklerne tro på for fremtiden? Skilsmisseleiligheter 
kan være et av svarene.
v/ Olav Birkenes, partner i Birk & Co

1135 Spørsmål

1145 Lunsj

1230 Den tredje boligsektor – et bidrag til mangfold og diversitet 
Kan en tredje boligsektor bidra til mangfold og diversitet i byen? Gjennom 
prosjektet Oslo Habitat studerer Grape Architects nye modeller for en mer 
inkluderende boligutvikling.
v/ Isabel Ruiz Lopez, Arkitekt MNAL, Grape Architects

Reinventing Cities 
Vinnerteamene viser holistiske og bærekraftige konsepter.

- 1300 –The urban village 
v/Sophia Keivanlo, LPO Arkitekter og Hanne Løvbrøtte, OBOS Nye Hjem AS

1330 Recipe for Future living 
v/Kyrre Sundal, Mad Arkitekter 

1400 Spørsmål

1415 Pause

1430 Boligkvalitet til alle! 
Hva om god arkitektur var en menneskerett? EA-HR mener at god arkitektur ikke 
bare er for de rike, alle har rett til å bo i trygge og kreative omgivelser. 
v/Jorge Lobos og Jørgen Taxholm, Emergency Architecture and Human Rights

1530 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Selges frem til
16. oktober 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått