Tilbake til alle nettkurs

Fremtidens bolig (direkte strømming)

16. oktober 2019
Fremtidens bolig (direkte strømming)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hva- og hvordan er fremtidens bolig? Kan fremtidens boliger bidra til å løse sosiale samfunnsutfordringer?
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

De siste hundre års utvikling og livsstil har ført til en bevegelse bort fra bondesamfunnets landsbyformer, mot forbrukersamfunnets ideologier der man verner om seg og sitt og med eneboligens privatliv som ideal. Konsekvensen av dette er at man har lagt for lite vekt på felleskapet og lokalmiljøet – som vi alle deler.

Kan bærekraftige boliger og boligområder i større grad løse samfunnsutfordringer som utenforskap og ensomhet?

Fremtiden krever at vi lærer oss å leve tett, nært, grønt og inkluderende. Det er spennende å se vellykkede prosjekter som behersker å forvalte menneskelige, naturlige og økonomiske ressurser på en god måte. På dette kurset skal vi få kunnskap om og se nærmere på spennende prosjekter for fremtiden!

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere og andre som er engasjert i dette temaet.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen
v/Fagavdelingen i NAL

0905 – 0930 
Det historiske delingssamfunnet 
Klyngetunet – den norske landsbyen.
v/Eva Røyrane, journalist, forfatter og seniorkonsulent ved UiB

0930 – 1000
Bedre byer - Hva er det som gjør en by attraktiv å bo og leve i?
En omfattende nasjonal undersøkelse er utført i både Norge og Danmark der borgernes behov er undersøkt. Resultatet fra undersøkelsen er en rekke anbefalinger for hvordan vi kan gjøre byene bedre å bo i.
v/ Rambøll Norge AS, navn kommer

1000 – 1020
Pause

1030 – 1100
Hva er sosial boligbygging og hva kan det være?
Om medvirkningsprosesser og brukerforståelse.
v/Arild Eriksen, arkitekt MNAL og grunnlegger av Fragment 

1100 – 1140
Fellesløsninger i boliger – utforming av rom for felleskap
Helen og Hard har i Vindmøllebakken gjennom modellen Gaining by sharing og andre boligprosjekter erfaring med å utforme rom for felleskap i boligprosjekter. Hva må man tenke på når man planlegger fellesløsninger? 
v/Foreleser kommer

1140 -1200 
Diskusjon

1200 – 1245 
Lunsj

1245 – 1315
Den tredje boligsektor – et bidrag til mangfold og diversitet
Kan en tredje boligsektor bidra til mangfold og diversitet i byen? Boligprisene i Oslo har steget med 200 prosent de siste 15 årene og er så høye at folk med vanlige inntekter sliter med å skaffe seg et sted å bo. Dermed har boligmarkedet blitt en av de viktigste driverne til segregasjon. Gjennom prosjektet Oslo Habitat studerer Grape Architects nye modeller for en mer inkluderende boligutvikling.
v/ Isabel Ruiz Lopez, Arkitekt MNAL, Grape Architects

1315 – 1430
Reinventing Cities - vinnerteamene viser holistiske og bærekraftige konsepter
Oslo deltar i et internasjonalt prosjekt som skal sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter. Med konkurransen Reinventing cities var utbyggere med i de tverrfaglige konkurranseteamene, og vinnerne fikk anledning til å kjøpe tomten. Vinnerteamene bak ’the urban Village’ og ’Recipe for Future lining’ viser holistiske bærekraftige konsepter der felleskap og deling er et naturlig element.
1315 –The urban village v/LPO architects og Hanne Løvbrøtte, OBOS Nye Hjem AS
1350 –Recipe for Future lining v/Kyrre Sundal, Mad Arkitekter og INEO eiendom as

1430 - 1500 
Pause

1500 – 1600
Boligkvalitet til alle!
Hva om god arkitektur var en menneskerett? EA-HR mener at god arkitektur ikke bare er for de rike, alle har rett til å bo i trygge og kreative omgivelser. 
v/Jorge Lobos, Emergency Architecture and Human Rights

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
16. oktober 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke