Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fremtidens bolig

Oslo 16. oktober 2019
Fremtidens bolig
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hva- og hvordan er fremtidens bolig? Kan fremtidens boliger bidra til å løse sosiale samfunnsutfordringer?
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Havråtunet, Osterøy. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Museumssenteret i Hordaland

De siste hundre års utvikling og livsstil har ført til en bevegelse bort fra bondesamfunnets landsbyformer, mot forbrukersamfunnets ideologier der man verner om seg og sitt og med eneboligens privatliv som ideal. Konsekvensen av dette er at man har lagt for lite vekt på felleskapet og lokalmiljøet – som vi alle deler.

Kan bærekraftige boliger og boligområder i større grad løse samfunnsutfordringer som utenforskap og ensomhet?

Fremtiden krever at vi lærer oss å leve tett, nært, grønt og inkluderende. Det er spennende å se vellykkede prosjekter som behersker å forvalte menneskelige, naturlige og økonomiske ressurser på en god måte. På dette kurset skal vi få kunnskap om og se nærmere på spennende prosjekter for fremtiden!

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere og andre som er engasjert i dette temaet.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld deg på her.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/Fagavdelingen i NAL

0905 – 0930
Det historiske delingssamfunnet
Klyngetunet – den norske landsbyen.
v/Eva Røyrane, journalist, forfatter og seniorkonsulent ved UiB

0930 – 1000
Bedre byer - Hva er det som gjør en by attraktiv å bo og leve i?
En omfattende nasjonal undersøkelse er utført i både Norge og Danmark der borgernes behov er undersøkt. Resultatet fra undersøkelsen er en rekke anbefalinger for hvordan vi kan gjøre byene bedre å bo i.
v/ Rambøll Norge AS, navn kommer

1000 – 1020
Pause

1030 – 1100
Hva er sosial boligbygging og hva kan det være?
Om medvirkningsprosesser og brukerforståelse.
v/Arild Eriksen, arkitekt MNAL og grunnlegger av Fragment

1100 – 1140
Fellesløsninger i boliger – utforming av rom for felleskap
Helen og Hard har i Vindmøllebakken gjennom modellen Gaining by sharing og andre boligprosjekter erfaring med å utforme rom for felleskap i boligprosjekter. Hva må man tenke på når man planlegger fellesløsninger?
v/Forelesers kommer

1140 -1200
Diskusjon

1200 – 1245
Lunsj

1245 – 1315
Den tredje boligsektor – et bidrag til mangfold og diversitet
Kan en tredje boligsektor bidra til mangfold og diversitet i byen? Boligprisene i Oslo har steget med 200 prosent de siste 15 årene og er så høye at folk med vanlige inntekter sliter med å skaffe seg et sted å bo. Dermed har boligmarkedet blitt en av de viktigste driverne til segregasjon. Gjennom prosjektet Oslo Habitat studerer Grape Architects nye modeller for en mer inkluderende boligutvikling.
v/ Isabel Ruiz Lopez, Arkitekt MNAL, Grape Architects

1315 – 1430
Reinventing Cities - vinnerteamene viser holistiske og bærekraftige konsepter
Oslo deltar i et internasjonalt prosjekt som skal sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter. Med konkurransen Reinventing cities var utbyggere med i de tverrfaglige konkurranseteamene, og vinnerne fikk anledning til å kjøpe tomten. Vinnerteamene bak ’the urban Village’ og ’Recipe for Future lining’ viser holistiske bærekraftige konsepter der felleskap og deling er et naturlig element.
1315 –The urban village v/LPO Arkitekter og Hanne Løvbrøtte, OBOS Nye Hjem AS
1350 –Recipe for Future living v/Kyrre Sundal, Mad Arkitekter og INEO eiendom as

1430 - 1500
Pause

1500 – 1600
Boligkvalitet til alle!
Hva om god arkitektur var en menneskerett? EA-HR mener at god arkitektur ikke bare er for de rike, alle har rett til å bo i trygge og kreative omgivelser.
v/Jorge Lobos, Emergency Architecture and Human Rights

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
16. oktober kl 09:00 til
16. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
9. oktober 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke