Tilbake til alle kurs og arrangementer

Profesjonell kreativitet

Oslo 9. september 2019
Profesjonell kreativitet
Program
Inspirasjon
Dette kurset handler om hvordan du kan utvikle og jobbe med egen kreativitet, samt å skape et faglig rammeverk rundt dette i samarbeid med andre. Kurset er utviklet for arkitekter og andre som lever av sin kreative kompetanse.
Pris
MNAL kr 7600,-
MNIL kr 7600,-
MNLA kr 7600,-
Øvrige kr 9600,-
Wildcard MNAL kr 3800,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Illustrasjon: Foto av Thea Mikkelsen fra https://www.theamikkelsen.com. 

Hvis du arbeider med kreative prosesser i ditt arbeid, er det viktig å være bevisst på hvordan du jobber kreativt og hvordan dette kan generere mer ambisiøse og dypere prosesser innenfor arbeidsmiljøet. En av arkitektens kjernekompetanse er kreativitet – evnen til å forestille seg det nye og i dialog med samfunnet, og skape det som ikke eksisterer ennå. Men kreativitet er ikke noe du bare har. Det er en evne som må pleies og en ressurs som det må skapes rom for både individuelt og organisatorisk.

På kurset blir du mer oppmerksom på hvordan denne kompetansen påvirker de faglige avgjørelsene du tar. Du lærer om psykologiske faser i den kreative prosessen og om hvordan du kan forholde deg produktivt til dem både alene og i samarbeid med andre. Vi ser på de bevisste og ubevisste delene av kreativiteten, og hvorfor det er nødvendig å opprettholde oppmerksomhet, samt verdsette, og gjøre prioriteringer i ditt arbeid.

Dag 1 handler om kreativitet som en individuell ressurs og faglig kompetanse. Her blir faser av den kreative prosessen gjennomgått og hvordan man best forholder seg til de utfordringene som ligger i hver av dem. Fokus ligger på de ubevisste og bevisste delene av kreativitet, hvordan angst og stress virker inn - og hvordan du bruker inspirasjon som styringsverktøy.

Dag 2 bringer kreativitet ut i organisasjonen og fokuserer på måter å skape kreative arbeidskulturer som gir rom til det ambisiøse og fordypende arbeidet. Vi diskuterer arkitektens kreative arbeidsmetoder i forhold til andre faggrupper. Økt bevissthet om egen metode kan være utgangspunktet for en mer profesjonell - og større selvtillit og evne til kreativt samarbeid på tvers.

Kurset består av foredrag, felles diskusjoner og individuelle oppgaver som balanserer kunnskap og metoder med utvikling av egen praksis.

Målgruppe: Arkitekter, designere og andre som lever av sine kreative evner, og som trenger å opprettholde kreativitet og kunne kommunisere det som en profesjonell kompetanse.

Begrenset antall Wildcard-plasser.

Kursleder er Cand.psych., cand.mag. Thea Mikkelsen, TRAC - Training and Resources for Advanced Creativity. Kurset har vært holdt i Danmark, I regi av Akademisk arkitektforening. Se linker under til intervju med deltaker og kursleder fra www.arkitektforeningen.dk. 

Intervju med kursleder Thea Mikkelsen:
At blive og forblive kreativ

Intervju med en deltaker:
Kreativiteten skal utvikles gennem hele livet

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
9. september kl 09:00 til
10. september kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
26. august 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke