Tilbake til alle kurs og arrangementer

Vurdering av estetikk i planer og byggesaker

Oslo 29. august 2019
Vurdering av estetikk i planer og byggesaker
Kurs
Inspirasjon
Dette verkstedet handler om hvordan du kan behandle estetikk i plan- og byggesaker, samt tolke og etterleve byggereglenes estetikkbestemmelser. Vi setter fokus, både på PBL § 29-2 Visuelle kvaliteter og øvrige estetikkbestemmelser. Tema er juridiske føringer, begrepsanvendelse og verktøy for vurdering av estetikk.
Pris
MNAL kr 3400,-
MNIL kr 3400,-
MNLA kr 3400,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 4400,-
Wildcard MNAL kr 1700,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi har idag utfordringer knyttet til både tolkning av begreper, og til behandling av saker etter PBL § 29-2. Hvordan kan vi gå frem, og hvilken kompetanse trengs for å vurdere et prosjekt etter paragrafen som er formulert slik?:

§ 29-2.Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Estetikk i byggesaker dreier seg mye om estetiske redegjørelser, referanse til planbestemmelser og estetisk vurdering. Det dreier seg også om kompetanse. Hvilke muligheter og begrensninger foreligger, og hvordan kan byggesaken kan sikre estetisk kvalitet og forhindre det motsatte?

I plansaker handler estetikkarbeidet mye om utforming av planbestemmelser. Hvordan bestemmelsene kan tilrettelegge for ønsket utvikling, hvordan de kan være bindende nok til å sikre estetisk kvalitet uten å blokkere kreativitet, og hvordan de kan tilrettelegge for byggesaksbehandling. Kommunal estetisk strategi er et viktig redskap for å arbeide langsiktig.

På dette verkstedet vil vi arbeide konkret med verktøy som kan gjøre det lettere å vurdere estetisk kvalitet i prosjekter og saksbehandling, -verktøy som kan være en felles plattform for ulike aktører.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende:
Byggeskikksirkelen – presentert i byggforskblad 321.011 fra 1997.
Byggeskikknøkkelen – Byggeskikksirkelens digitale oppfølger, utarbeidet av Husbanken og SINTEF, lansert 2011.
Estetikknøkkelen – er en oppdatering av disse verktøyene som vi vil teste ut i verkstedet (utviklet av Eskild Narum Bakken). Dette bygger videre på eksisterende verktøy for tolkning og analyse av estetetisk kvalitet i plan- og byggesaker.

Verkstedet ledes av NAL i samarbeid med Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt og stipendiat ved NTNU. Bakken disputerer 2019 med en doktorgrad om estetikkbestemmelser i norske byggeregler; Skjønnheten og loven – en studie av intensjoner om estetisk kvalitet uttrykt i norske byggeregler. Han har siden 2010 hatt ansvar for estetikkundervisningen ved NTNUs byggesakskole, som bl.a. inkluderer drift og oppdatering av Husbankens kurspakke Byggeskikk, estetikk og stedsforming.

Målsetting:
Øke kunnskap for å kunne diskutere hva som former steder og bygninger, for å bidra til fokus på estetikk i plan- byggesaksbehandling.

Målgruppe: Folk som arbeider med saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven; praktiserende arkitekter, byggesaksbehandlere, arealplanleggere, ingeniører og jurister samt politikere som ønsker mer kunnskap bak sine beslutninger.

Illustrasjon: Naust på Utsira, arkitekt Åse Kari Kvalvik, foto Rita Lindås

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0955
Nasjonale føringer for estetikk i plan- og byggesaker
Byggereglenes estetikkbestemmelser og muligheter

0955 – 1030
Planbestemmelser og estetisk redegjørelse

1030 – 1045
Pause

1045 – 1130
Metoder og verktøy for vurdering av estetikk

1130 – 1215
Lunch

1215 – 1500
Verksted med oppgaver og diskusjon

1445
Oppsummering

1500 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
29. august kl 09:00 til
29. august kl 15:00
PÅMELDINGSFRIST
22. august 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke