Tilbake til alle nettkurs

Nytt fra lovverket (direkte strømming)

23. august 2019
Nytt fra lovverket  (direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
GRATIS FOR MEDLEMMER AV NAL. Minikurs om: Status om endringer i godkjenningsordningen, Nyheter fra Plan og bygningsloven og om Grønne tak og fasader.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Endringer i godkjenningsordningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok den 13. november en endring i Byggesaksforskriften som gir fagskoleutdannede med praksis mulighet til ansvarsrett for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Kai Reaver, rårgiver i NAL orienterer om status i denne saken.

Nyheter fra Plan og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Advokatfirmaet Hjort DA forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene. Tid for spørsmål.

Grønne tak og fasader
Arbeidet med strategi for grønne tak og fasader viser at Oslo har ambisjoner om benytte uutnyttede arealer til å etablere vegetasjon på nye og eksisterende bygg i Oslo. Dette kan bidra til bedre overvannshåndtering, en vakrere by og bedre forhold for pollinerende insekter. 

Tørres Rasmussen, grøntanleggsforvalter i Link Landskap har mange års erfaring med grønne tak og vil snakke om muligheter og begrensninger med bruk av grønne tak i byen. Rasmussen er også arborist og anleggsgartner har tidligere vært vært bytreforvalter i Bymiljøetaten (BYM).

Illustrasjon: Scanstockphoto

Minikurs, gratis for NAL-medlemmer, men krever påmelding.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0920
Orientering om arbeid med ny godkjenningsordning
Kai Reaver, rådgiver i NAL

0920 – 1000
Nyheter fra Plan og bygningsloven
Anders Evjenth, advokat, partner, Advokatfirmaet Hjort DA

1000 – 1015
Pause

1015 - 1055
Muligheter og begrensninger med bruk av grønne tak i byen
Tørres Rasmussen Grøntanleggsforvalter, LINK Landskap

1100 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
23. august 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke