Tilbake til alle kurs og arrangementer

Frokostseminar – lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Oslo 12. juni 2019
Frokostseminar – lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling
Frokostmøte
Planlegging/By- og stedsutvikling
Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. På frokostseminaret presenteres den nye "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" som Norske arkitekters landsforbund har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bli med på frokostseminar på Kulturhuset eller følg direktestrømmingen.

Tid: Onsdag 12. juni, kl 08:30-10:30. Servering av frokost fra kl 08:00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Håndboka skal gi nyttige råd og praktiske tips til  kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder.

På frokostseminaret presenteres håndboka. Du får også møte noen av bidragsyterne.

Deltakelse på frokostseminaret på Kulturhuset er gratis, men påmelding er nødvendig mht frokostservering.

Frokostseminaret blir direktestrømmet, deltar du på dette er påmelding ikke nødvendig. 

 

Illustrasjon: Martin Hvattum

 

PROGRAM

 

08:00 Frokost

08:30 Frokostseminar

 

  • Velkommen ved Jakob Linhave, Helsedirektoratet og Alf Waage, Norske arkitekters landsforbund. 
  • Aina Strand, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Presentasjon av håndboken, Øystein Bull-Hansen, Norske arkitekters landsforbund
  • Betydningen av aldersvennlig planlegging – seniorforsker Karin Høyland, NTNU/Sintef Community
  • Helseknutepunkt Gulskogen, Maria Bergli, planrådgiver, Drammen kommune
  • Ingrid Køhler Knutsen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  • Paneldebatt – muligheter og hindringer. 
    Maria Bergli, Karin Høyland, Ingrid Køhler Knutsen og Øystein Bull-Hansen, BYLIVsenteret

 

10:30 Slutt

STED
Kulturhuset
Youngs gate 6
0181 Oslo
VARIGHET
12. juni kl 08.00 til
12. juni kl 10.30
PÅMELDINGSFRIST
11. juni 2019
ANSVARLIG
Perann Stokke
Status
Påmeldingsfrist er utgått