Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Befaring Valle Wood

Oslo 12. juni 2019
Brød & Miljø: Befaring Valle Wood
Frokostmøte
Energi og miljø
På Brød & Miljø 12. juni har du mulighet til å bli med på en omvisning inne på Valle Wood på Helsfyr i Oslo. Befaringen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Oslotre, NCC, Lund + Slaatto og Brød & Miljø, og åpner med en presentasjon om prosjektet og miljøprofilen, og fortsetter med en omvisning i bygget. Begrenset antall plasser, påmelding er nødvendig.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Foto: Lund + Slaatto Arkitekter

Valle Wood er Norges største næringsbygg i massivtre og limtre, og får en sentral posisjon i det nye området sentralt på Helsfyr som publikumsbygg. Valle Wood skal fungere som en attraksjon, ikke bare for dem som jobber i området, men også for dem som bor der og besøkende. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk våren 2019.

Bygget har en ambisiøs miljøprofil. I tillegg til at det er bygget i massivtre, retter bygge seg etter strenge miljøkrav under bygging og sertifiseres som BREEAM excellent.

Byggeperioden er preget av NCCs "Grønn byggeplass"-konsept. Dette er en intern retningslinje som strekker seg lenger enn dagens myndighetskrav for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk. Selve kontorkonseptet gir plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud.

Bygget er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter. Bærekonstruksjonen i tre er utviklet i samarbeid med Oslotre. I prosjektet er det blant annet benyttet en ny type dekke – en blanding av massivtre elementer og armert betong – som har løst en del utfordringer i større bygg i tre, både med tanke på lange spenn, lyd, brann og etasjeskiller. Byggherre er NCC.

Bygg21, en av partnerne i Brød & Miljø, tildelte i fjor sin Beste Praksis-hammer til Valle Wood. I begrunnelsen står det blant annet:

- Bygget ivaretar alle funksjonskrav som stilles til et moderne kontorbygg på en fullgod måte. Bygget skal kvalifisere for BREEAM-NOR Exellent. Lund+Slaatto Arkitekter har sørget for djerv tre-arkitektur som beriker omgivelsene og blir synlig for alle som kommer til Oslo via E6 fra nord.
Til tross for at dette er ett av de første og største limtre/massivtre kontorbygg i Norden, gjennomføres prosjektet innenfor budsjettert tid og kostnad. Materialbruken har bidratt til mindre støy, støv og lettere konstruksjoner. Dette har resultert i stor trivsel og lavt sykefravær blant alle på byggeplassen.
Les mer her.

Befaringen er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge.

Enklest adkomst til Valle Wood via T-bane til Helsfyr. Alle østgående T-baner med unntak av Vestli kan brukes.

Befaringen er fulltegnet og ventelisten er lang, vi har derfor stengt ventelisten.

 

PROGRAM

08:00
Frokost. Registrering.

08:30
Introduksjon og praktisk informasjon
v/ Reidun Granberg, NAL, prosjektleder

08:35
Velkommen til Valle Wood
v/ Christian Hvass, Utviklingssjef, NCC Property Development

08:40 
Valle Wood – arkitektonisk konsept og klimatiltak
v/Jørgen Tycho, Oslotre (10 minutter)
v/ Espen Pedersen, Lund + Slaatto Arkitekter (10 minutter)

09:00
Omvisning i to grupper i 2. etasje
Omvisere Jørgen Tycho og Espen Pedersen

10:00
Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.


Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.


Les mer om Brød & Miljø her.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

Samlelogo 2019

 

STED
Valle Wood
Innspurten 11
Oslo
VARIGHET
12. juni kl 08:00 til
12. juni kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
10. juni 2019
ANSVARLIG
Reidun Granberg
Status
Påmeldingsfrist er utgått