Tilbake til alle nettkurs

Miljøvennlig materialbruk (opptak)

14. mai 2019
Miljøvennlig materialbruk (opptak)
Nettkurs
Energi og miljø
Dette kurset handler om hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. Strategier og nyttige verktøy blir presentert.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi har invitert eksperter som deler sine erfaringer og kunnskap om bruk av miljøvennlige materialer i prosjekter. Du får blant annet innblikk i hvordan materialvalg gjøres i noen av byggenæringens mest ambisiøse miljøprosjekter.

I løpet av kurset vil vi gå dypere inn i kriterier for valg, forskriftskrav og innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som gir størst utslag, faser og strategier i planleggingen samt flere konkrete eksempler.

På kurset blir Grønn Materialguide presentert. Det er en veileder som gjør det enklere å velge sunne og miljøvennlige materialer i planleggingen av et byggeprosjekt, ny versjon 2.2 kom i 2018.

Kurset egner seg både for nybegynnere og for de med lang erfaring med miljøprosjektering.

Kurset er utviklet i samarbeid med Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL, og Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL).

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, miljørådgivere, ingeniører, bestillere, planleggere, utbyggere, entreprenører og andre som arbeider med valg av materialer.

Niklas NolsøePå kurset vil du blant flere fremragende foredragsholdere høre Niklas Nolsøe fra Lendager Group.

Niklas er en ledende designer innen innovasjon og produktutvikling i Lender UP - en del av Lendager Group.

Han er utdannet arkitekt og bygningsdesigner fra København. Niklas har en sterk interesse for og kompetanse i å skape nyskapende og bærekraftig arkitektur av upcycle materialer.

Gjennom sin tid på Lendager UP står han bak flere av selskapets mest ikoniske og innovative prosjekter.

Foto og bio: Lendager Group

OM NETTKURSET MILJØVENNLIG MATERIALBRUK:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Miljøvennlig materialbruk” som ble holdt 14. mai 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.PROGRAM


Ca 15 minutter
Kort introduksjon
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft


Ca 45 minutter
Materialbruk og miljø
Klimagassutslipp, ressursforbruk, økologisk degradering og helse. Materialene vi velger har konsekvenser for alle de viktigste miljøutfordringene. Store utfordringer og muligheter.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Ca 45 minutter
Miljøvennlig materialvalg i Statsbygg
Nytt Regjeringskvartal, nytt Nasjonalmuseum - strenge krav til miljøvennlig materialbruk.
v/Elin Hansen, Miljørådgiver, Statsbygg


Ca 30 minutter
Implementering av miljøvennlig materialvalg
Verktøy og løsninger for å sikre implementering av gode materialvalg i det ferdige bygg.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as 

Ca 30 minutter
Miljøvennlig bygg og materialer - kostnader
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger+Grohmann, faglig leder bærekraft

Ca 30 minutter
Material og gjenbruk, muligheter i Norge
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger+Grohmann, faglig leder bærekraft

Ca 45 minutter
Miljøvennlig materialbruk innendørs
Eksempler og prosjekter fra interiører.
v/ Jeremy Williams, interiørarkitekt MNIL

Ca 45 minutter
Utforskende bruk av miljøvennlige materialer
Tre i mindre bygg og skoler
Einar Bjarki Malmquist, arkitekt MNAL, Ola Roald Arkitektur, Oslo

Ca 45 minutter

Prosjektpresentasjon «Ressourcerækkerne», gjenbruk 
Upcycling og produktutvikling (materialer i arkitektur).
v/Niklas Nolsøe, Arkitekt og bygningskonstruktør, Lendager group, Danmark

 

Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, arkitekt Snøhetta Oslo AS, Foto: Steven Citrone

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke