Tilbake til alle nettkurs

Byboligen (opptak)

8. mai 2019
Byboligen (opptak)
Inspirasjon
NB! NAL-medlemmer skal ikke bestille kurset. Bare logg inn, så får du sett det gratis uten bestilling.
Pris
MNAL 0,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL 0,-
Wildcard kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

For å ivareta mennesker i alle livsfaser, er det å skape gode nærmiljø og naboskap like viktig som planløsning og utsikt. På kurset presenteres eksempler og ulike innfallsvinkler til det å skape gode boliger og godt bomiljø i tette byer.

Det er en kompleks oppgave å prosjektere gode byboliger i en by som allerede er tett bebygget. Nye boligprosjekter vil kanskje oppta arealer som tidligere var disponible for aktiviteter i nabolaget- og på bekostning av dagslys, grønne og åpne arealer.

Da er det ekstra viktig at man kompenserer ved å skape gode og varige arkitektoniske løsninger og romlige kvaliteter. Det gjelder både i utformingen av innvendige planløsninger og i planlegging og oppbygging av uterommene. Jo tettere man bygger desto viktigere er det å skape en god balanse mellom private, halvprivate og offentlige soner innenfor et prosjekt.

Forståelse for sosiale behov og utfordringer er nødvendig for å ivareta mangfoldet i den befolkningsmassen vi kan forvente vil bebo et nabolag; barn og unge, eldre og funksjonshemmede, alle skal inkluderes. Det betyr at de må ha mulighet for rekreasjon i gode utearealer, følelse av trygghet, mulighet for felleskap, variasjon i aktivitetsmuligheter og fleksible løsninger.

Møter man disse utfordringene med gode svar, kan det ha stor effekt på- og fremme trivsel og god folkehelse. Som engasjert og bevisst arkitekter kan du gjennom konkrete prosjekt bidra til å skape nye og bedre sammenhenger i byen - skape trivelige byboliger som er en integrert del av en større byvev.

Målsetting med kurset: Gi deltakere påfyll med kunnskap, inspirere og samtidig bidra til et mer bevisst forhold til det så skape gode byboliger og nabolag i stadig tettere byer.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere og andre interesserte.

Les artikler om kurset andre steder på våre nettsider:

Organisering av nabolag og fellesskap
To engasjerte foredragsholdere fra Danmark

OM NETTKURSET BYBOLIGEN
Nettkurset er et opptak av kurset ”Byboligen” som ble holdt 8. mai 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. 

Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud. 

 

PROGRAM

Ca 10 minutter
Faglig introduksjon
Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef NAL

Ca 45 minutter
Byboligen i et historisk perspektiv, typologier, dagens utfordringe
Jon Guttu, arkitekt og forsker NIBR

Ca 30 minutter
ARKITEKTUR + BOLIG:

Vil nye metoder for kommunen gi byboliger skreddersydd for barnefamilier? #BOPILOT
Tina Therese Larsen, seniorarkitekt, Byarkitekten, Bergen kommune

Ca 40 minutter
Programmering og planløsninger
Henning Kaland, arkitekt og partner Code Arkitektur

Ca 40 minutter
Fra blikktrykkeri til bolig. 1912-prosjektet – byboliger i Bergen

Jesper Jorde, sivilarkitekt og avdelingsleder TAG Bergen

Ca 45 minutter
Tre inn på Løkka
Oslos første infill-prosjekt i massivtre.
Angelica Kveen, arkitekt, partner og kreativ leder, Alliance arkitekturstudio

Ca 40 minutter
Bybolig og byvev - hvordan skape gode steder og sammenhenger?
Tonje Løvdahl, sivilarkitekt MNAL, partner A-lab

Ca 45 minutter
Organisering av nabolag og fellesskap i kvartalet 
Camilla Molden, arkitekt MNAL, partner Dyrvik arkitekter

Ca 1 time
Arkitektur er midlet, felleskap er målet
 
Fellesskapsløsninger og bokvalitet - boligprosjekter i Danmark og Norge
Jan Albrectsen, arkitekt MAA, partner, Tegnestuen Vandkunsten

Ca 15 minutter
Spørsmål og diskusjon

 

Illustrasjon: Motto: Fornebuhagen av Dyrvik Arkitekter AS, Transborder Studio, Bollinger + Grohmann og SLA.

Dette kurset er gratis for medlemmer. Logg inn og få tilgang.

Selges frem til
30. juni 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke