Tilbake til alle kurs og arrangementer

Byboligen

Oslo 8. mai 2019
Byboligen
Kurs
Bolig
For å ivareta mennesker i alle livsfaser, er det å skape gode nærmiljø og naboskap like viktig som planløsning og utsikt. På kurset presenteres eksempler og ulike innfallsvinkler til det å skape gode boliger og godt bomiljø i tette byer.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Det er en kompleks oppgave å prosjektere gode byboliger i en by som allerede er tett bebygget. Nye boligprosjekter vil kanskje oppta arealer som tidligere var disponible for aktiviteter i nabolaget- og på bekostning av dagslys, grønne og åpne arealer.

Da er det ekstra viktig at man kompenserer ved å skape gode og varige arkitektoniske løsninger og romlige kvaliteter. Det gjelder både i utformingen av innvendige planløsninger og i planlegging og oppbygging av uterommene. Jo tettere man bygger desto viktigere er det å skape en god balanse mellom private, halvprivate og offentlige soner innenfor et prosjekt.

Forståelse for sosiale behov og utfordringer er nødvendig for å ivareta mangfoldet i den befolkningsmassen vi kan forvente vil bebo et nabolag; barn og unge, eldre og funksjonshemmede, alle skal inkluderes. Det betyr at de må ha mulighet for rekreasjon i gode utearealer, følelse av trygghet, mulighet for felleskap, variasjon i aktivitetsmuligheter og fleksible løsninger.

Møter man disse utfordringene med gode svar, kan det ha stor effekt på- og fremme trivsel og god folkehelse. Som engasjert og bevisst arkitekt kan du gjennom konkrete prosjekt bidra til å skape nye og bedre sammenhenger i byen - og skape trivelige byboliger som er en integrert del av en større byvev.

Målsetting med kurset: Gi deltakere påfyll med kunnskap, inspirere og samtidig bidra til et mer bevisst forhold til det så skape gode byboliger og nabolag i stadig tettere byer.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere og andre interesserte.

Les artikler om kurset andre steder på våre nettsider:

Organisering av nabolag og fellesskap
To engasjerte foredragsholdere fra Danmark


Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, følg lenker for påmelding


Program

0900
Faglig introduksjon
Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef NAL

0910 
Velkommen ved NAL

Perann Sylvia Stokke, prosjektleder, Fagavdelingen, NAL

0915
Byboligen i et historisk perspektiv, typologier, dagens utfordringe
r
Jon Guttu, arkitekt og forsker NIBR

1000
ARKITEKTUR + BOLIG:

Vil nye metoder for kommunen gi byboliger skreddersydd for barnefamilier? #BOPILOT
Tina Therese Larsen, seniorarkitekt, Byarkitekten, Bergen kommune

1030 Pause

1045
Programmering og planløsninger

Henning Kaland, arkitekt og partner Code Arkitektur

1125
Fra blikktrykkeri til bolig. 1912-prosjektet – byboliger i Bergen

Jesper Jorde, sivilarkitekt og avdelingsleder TAG Bergen

1200 Lunsj

1245 
Tre inn på Løkka
Oslos første infill-prosjekt i massivtre.
Angelica Kveen, arkitekt, partner og kreativ leder, Alliance arkitekturstudio

1320

Bybolig og byvev - hvordan skape gode steder og sammenhenger?
Tonje Løvdahl, sivilarkitekt MNAL, partner A-lab

1400 Pause

1415
Organisering av nabolag og fellesskap i kvartalet

Camilla Molden, arkitekt MNAL, partner Dyrvik arkitekter

1500
Arkitektur er midlet, felleskap er målet

Fellesskapsløsninger og bokvalitet - boligprosjekter i Danmark og Norge
Jan Albrectsen, arkitekt MAA, partner, Tegnestuen Vandkunsten

15:45 Spørsmål og diskusjon

16:00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Illustrasjon: Motto:  Fornebuhagen av Dyrvik Arkitekter AS, Transborder Studio, Bollinger + Grohmann og SLA.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
8. mai kl 09.00 til
8. mai kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
7. mai 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått