Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Industriell ombruk av byggevarer

Oslo 4. desember 2019
Brød & Miljø: Industriell ombruk av byggevarer
Frokostmøte
Energi og miljø
Riving i Regjerningskvartalet, foto: Statsbygg/Trond Isaksen
Direktoratet for byggkvalitet har i 2019 fått gjennomført prosjektet «Forsvarlig ombruk» som ser på hvordan industriell ombruk av byggevarer kan gjennomføres. Hva er potensialet og hva er utfordringene? På Brød & Miljø 4. desember vil vi presentere resultater fra prosjektet «Forsvarlig ombruk» og eksempel på et byggeprosjekt som vil ombruke materialer, og hvilke utfordringer prosjektet har stått overfor.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi vil også se på regelverket knyttet til ombruk. (Byggevareforordningen, Byggevaredirektivet (DOK) og Byggteknisk forskrift (TEK17).

Beregninger viser at rundt 40 prosent av alt avfall i verden kommer fra byggenæringen. I 2017 gikk 34 prosent av byggavfallet i Norge til materialgjenvinning mens 29 prosent gikk til energiutnyttelse ved forbrenning og 36 prosent gikk til deponi. Lite eller ingenting blir ombrukt.

For å møte europeiske klimamål, er byggenæringen nødt til å gjøre umiddelbare tiltak og innrette seg for sirkulær økonomi. Ombruk gir umiddelbare positive resultater, i form av begrenset råvareuttak, bedre ressursutnyttelse og lavere klimagassutslipp, men det er i dag flere hindringer.

Brød & Miljø 4. desember er utviklet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet.

SE OPPTAKENE FRA BRØD & MILJØ 4. DESEMBER HER: 

PROGRAM

08:00
Frokost

08:30
Velkommen
v/ Reidun Granberg, prosjektleder, NAL

08:35 
Hva er det med ombruk – gjennomgang av regelverket
Ingunn Marton, senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

08:55 
Forsvarlig ombruk – resultater fra prosjektet
Prosjektet gjennomføres for DiBK, og teamet består av RESIRQEL, SOLA, SKANSKA, og MIDTSTØL
v/Lasse Kilvær/Martin Eid, Resirqel

09:25 
Eksempel på ombruk: Riveprosessen i Regjeringskvartalet og ombruk av hulldekkelementer.
Status for prosjektet. Formål.
Marit Thyholt , sjefsrådgiver Skanska AS

09:50
Spørsmål

10:00 Slutt


Det tas forbehold om endringer i programmet.

Illustrasjon: NAL

Ønsker du å følge Brød & Miljø via direkte strømming les her:

Du skal IKKE melde deg på dersom du skal følge strømmingen eller se opptak. Lenke legges ut på siden her åpent og tilgjengelig for alle. Redigerte opptak legges ut i ettertid samme sted.

Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

 

 

STED
Litteraturhuset
Wergelandsveien
Oslo
VARIGHET
4. desember kl 08.00 til
4. desember kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
3. desember 2019
Status
Påmeldingsfrist er utgått