Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Arealeffektivisering som klimagass-reduserende tiltak

Oslo 11. september 2019
Brød & Miljø: Arealeffektivisering som klimagass-reduserende tiltak
Frokostmøte
Energi og miljø
Statsbyggs prosjekt Norsk Helsearkiv på Tynset har oppnådd en klimagassreduksjon på 57 % blant annet ved å inkludere effekten av arealeffektivitet.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Foto: Norsk Helsearkiv på Tynset, Statsbygg/Trond Isaksen, Lusparken arkitekter

Kan arealeffektivisering være et effektivt tiltak for å bidra til klimagassreduksjon -og i så fall hvilke utfordringer og dilemmaer risikere man å komme opp i knyttet til arbeidsmiljø og helse? Er det et uløselig dilemma eller et godt svar for fremtiden?

Kjernefunksjonene i nybygget ble samlet og effektivisert slik at bygget kunne bli mindre. I tillegg har prosjektet valgt materialer med lave klimagassutslipp, som lavkarbonbetong og trekonstruksjoner. Bygget har redusert energibruk i drift blant annet ved å bruke overskuddsvarme til oppvarming av bygget. Eksponert massivtre bidrar til magasinering av varme i bygningskroppen.

Brød & Miljø vil denne gangen belyse hvordan klimagassreduksjonene er realisert, med vekt på hvordan arealeffektivisering bidro til dette, og hvilke grep som er gjort på materialbruk og energi. Samtidig vil vi gå inn i dilemmaene rundt dette – hva oppnår vi ved å inkludere effekter av arealeffektivisering i klimagassreduksjonene? Hvilke utfordringer kan det gi – kan det utfordre hensyn til byggets funksjoner og hensynet til rasjonell drift av bygningen?

Norsk Helsearkiv er tegnet av Lusparken arkitekter.
Norsk Helsearkiv v/Lusparken arkitekter er en av finalistene til Arkitekturprisen.
Les mer om prosjektet på byggalliansen.no

Brød & Miljø 11. september er utviklet i samarbeid med Statsbygg.

STRØMMING AV BRØD & MILJØ:
Brød&Miljø blir strømmet åpent og tilgjengelig for alle. Her kan du se de redigerte opptakene fra 11. september.PROGRAM:

Presentasjoner i pdf-format er publisert nederst på denne siden. Foredraget til Kjøsnes er ikke publisert.

08:00 Frokost

08:30
Velkommen
v/ Perann Sylvia Stokke, prosjektleder NAL 

08:35 
Norsk Helsearkiv på Tynset. Om prosjektet
v/prosjektsjef Vibeke Norum, Statsbygg

08:45 
Om miljø, kontrakt og anskaffelsen
v/ senioringeniør Hanne Gro Korsvold, Statsbygg

09:05 
Om klimagassregnskapet og spesielt fokus på arealeffektivisering
v/ miljørådgiver Eirik Degenes Neerland, Hent Entreprenør

09:20 
Hvordan oppleves det arealeffektiviserte bygget for brukerne av bygget
v/Glenn Hornset, seniorrådgiver ved Norsk Helsearkiv, Tynset

09:35 
Hvilke implikasjoner kan denne kravstillingen og arbeidsmåten gi for kommende prosjekter? Problematisering av arealeffektivisering og motforestillinger.
v/Jørund Kjøsnes, daglig leder i Signal Norge

09:50
Spørsmål

10:00
Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Les mer om Norsk Helsearkiv her
www.statsbygg.no

www.hent.no/prosjekter

 

Ønsker du å følge Brød & Miljø via direkte strømming les her:

Du skal IKKE melde deg på dersom du skal følge strømmingen eller se opptak. Lenke legges ut på siden her åpent og tilgjengelig for alle. Redigerte opptak legges ut i ettertid samme sted.

Om Brød & Miljø:
Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. 
Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

 Samlelogo 2019

STED
Litteraturhuset
Wergelandsveien
Oslo
VARIGHET
11. september kl 08.00 til
11. september kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
10. september 2019
ANSVARLIG
Reidun Granberg
Status
Påmeldingsfrist er utgått