Tilbake til alle kurs og arrangementer

Plan- og bygningsloven - TEK17

Oslo 4. juni 2019
Plan- og bygningsloven - TEK17
Kurs
Lovverk
Byggeteknisk forskrift (TEK 17) trådde i kraft 1. juli 2017. TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
Pris
NAL,NITO-, Tekna- medlemme kr 9200,-
Øvrige kr 10500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Endringene kan plasseres i to hovedkategorier:

  • Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • Fjerning, lemping og forenkling av krav

I dette kurset setter vi fokus på nevnte endringer, i tillegg til andre relevante kapitler i TEK 17.

TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Kurset tilbys i samarbeid med Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA)/Tekna/NITO, som er arrangør. Påmelding til NITO. NITO's betingelser gjelder.

Last ned program nederst på siden.

STED
Thon Hotel Vika Atrium

Oslo
VARIGHET
4. juni kl 09:30 til
5. juni kl 15:30
PÅMELDINGSFRIST
3. juni 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått