Tilbake til alle nettkurs

Kontrakter og avtaler for arkitekter (opptak)

12. februar 2019
Kontrakter og avtaler for arkitekter (opptak)
Nettkurs
Profesjonalisering
Har du kontroll på kontrakten? Kurs om kontrakten som styringsverktøy i prosjektet skreddersydd for NAL. v/ Advokat Grethe Gullhaug fra advokatkontoret Kluge.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt ellet er mislykket prosjekt. Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulike størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig.

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette økte arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Dette kurset om avtalerett er skreddersydd for NAL av advokatkontoret Kluge. Aktuelle problemstillinger presenteres gjennom et stort utvalg av eksempler.


Gullhaug

Kursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger.

Gullhaug har sammen med kollega Kjetil Sangolt skrevet boken «Byggherreforskriften med kommentarer» som ble gitt ut på Gyldendal i 2016. Boken skal revideres på bakgrunn av de forskriftsendringer som er ute til høring.

Målsetting med kurset: Innsikt og forståelse for kontrakter og avtalerett, samt å utvikle kompetanse på kontraktsutforming samt forebygge kontraktsfeil.
Målgruppe: Arkitekter og arkitektkontor, prosjektleder, saksbehandlere, og daglige ledere med ansvar for kontrakter eller som ønsker større innsikt i kontrakt- og avtalerett samt kontraktens styrende rolle i arkitektoppdrag.

OM NETTKURSET KONTRAKTER OG AVTALER FOR ARKITEKTER
Nettkurset er et opptak av kurset ”Kontrakter og avtaler for arkitekter” som ble holdt 12. februar 2019 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

Spilletid for hele kursdagen er anslagsvis 6 timer.

 • Avtaleinngåelsen.
  Hvordan utformes den gode kontrakten? Hva er omfattet av oppdraget /hva er ikke omfattet?
 • Når det blir uenighet om hva som er avtalt. Hva da?
 • Kontrakten som styringsverktøy og betydningen av skriftlighet i gjennomføringsfasen.
 • Prosjekterings-/rådgivningsfeil
 • Prosjekterings-/rådgivningsfeil fortsetter
 • Endringer, regulering av vederlag
 • Avslutningen av arkitektoppdraget. 
  Når oppdraget avsluttes på vanlig måte og når oppdraget avsluttes gjennom avbestilling eller heving.
 • Arkitektens oppgaver opp mot byggherreforskriften.

Illustrasjonene er gjengitt med tillatelse fra Kluge Advokatfirma AS, 

Portrett: Kimm Saatvedt. 
Illustrasjon: www.schutterstock.com

 

 

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått