Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Gode byggeprosesser - en forutsetning for bærekraft og kvalitet

Oslo 15. mai 2019
Brød & Miljø: Gode byggeprosesser - en forutsetning for bærekraft og kvalitet
Frokostmøte
Energi og miljø
Bygg21 kan gjennom evalueringsverktøyet CII 10-10 dokumentere at god samhandling og tidlig involvering gjennom byggeprosessen er en forutsetning for god bærekraft, høy kvalitet og budsjett i balanse. Snøhettas Powerhouse-modell viser det samme.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Powerhouse Montessori skole i Drøbak er det første ferdigstilte nybygget som er prosjektert iht. den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjekteringen, samt tett involvering av bruker gjennom hele prosessen.

Grunntanken er at «form følger miljø», en ambisjon som er avhengig av en stor grad av tverrfaglighet. Arkitekturen er utformet med henblikk på å minimere energibehovet til bygging, materialer, drift og avhending. Effektiv utnyttelse av de naturgitte forholdene på tomten; solforhold, dagslys, bergvarme, samt strenge krav til lav bundet energi i alle materialer, er grunnleggende formgivende premisser.

Skolebygget er tenkt som en holdningsskapende ramme om ungdommenes hverdag, ved å bidra til en større miljøbevissthet både i forhold til at energikonseptet kan leses i arkitekturen og nærheten til naturen er vektlagt og tydeliggjort.

For å oppnå Powerhouse-definisjonen kreves integrerte, helhetlige løsninger og tverrfaglig samhandling gjennom hele prosessen. Det er vesentlig at løsningene tilpasses presist brukers behov for å unngå unødvendig energibruk i bygget.


(Kilde: Veileder for kandidater til Bygg21s hammer og Gullhammeren 2018.)

 

PROGRAM:

08.00 – 08.20
Frokost

08.20 – 08.30
Velkommen
v/ Reidun Granberg, NAL og Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

08.30 – 08.45
God samhandling og økt kvalitet
Evaluering av mer enn 100 bygg- og anleggsprosjekter med verktøyet CII 10-10 dokumenterer at prosjekter som opplevde god samhandling også oppnådde vesentlig økt kvalitet.
v/ Haavard Haaskjold, stipendiat NTNU

08.45 – 09.35
Powerhouse-modellen – en bærekraftig samspillsprosess
Den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn for Powerhouse innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjektering, og tett involvering av bruker underveis. På dette møtet får du vite hvordan Snøhetta og Skanska planla og bygget Powerhouse Montessori skole i Drøbak – med meget gode resultater.
v/ senior arkitekt Ellen Heier, Snøhetta og rådgiver Energi, Maria Myrup, Skanska Teknikk

09.40 -10.00
Samtale og erfaringsutveksling.
v/Katharina Bramslevl

Kl. 10.00
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i proggrammet.

Frokostmøtet er utviklet i samarbeid med Bygg21 og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/Nito).

Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, arkitekt Snøhetta Oslo AS, Foto: Robin Hayes

BRØD & MILJØ BLIR STRØMMET DIREKTE.
HER KAN DU SE REDIGERTE OPPTAK.

 

Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Les mer om Brød & Miljø her.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

 Samlelogo 2019

STED
Litteraturhuset
Wergelandsveien
Oslo
VARIGHET
15. mai kl 08.00 til
15. mai kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
14. mai 2019
Status
Påmeldingsfrist er utgått