Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Rehabilitering og påbygg i høyden

Oslo 10. april 2019
Brød & Miljø: Rehabilitering og påbygg i høyden
Frokostmøte
Energi og miljø
Ombruk av bærekonstruksjon, utskifting av fasader og påbygg i høyden er eksempler på oppgradering og rehabilitering som gagner miljøet. Haugerudsenter er prosjekteksemplet på Brød & Miljø 10. april. Vi ser på hvordan levetiden til eksisterende bygningsmasse kan forlenges.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Miljøfokuset i byggenæringen blir stadig sterkere. Samtidig er det utvilsomt den kvadratmeteren du ikke bygger som er den mest miljøvennlige. Store deler av dagens bygningsmasse skal fortsatt stå i mange år fremover. Eksisterende bygg og konstruksjoner har behov for oppgradering eller kommer til å få det de neste årene. I tillegg foregår det en fortetting som gir behov for nye arealer, og dette skal skje uten at det går på bekostning av matjord og viktige grøntområder.

Påbygg i høyden, oppå eksisterende bygningsmasse kan imøtekomme arealbehovet i tettbygde strøk samtidig som man holder miljøfotavtrykket nede. Hvis de ekstra etasjene i tillegg bygges i tre, kan det gi en betydelig miljømessig gevinst. Tre er et lett materiale, en egenskap som åpner for at flere prosjekter kan bygges på i høyden.

Men; Tre alene er ikke nødvendigvis svaret. Det handler om de optimale kombinasjonene.

Frokostmøtet utvikles i samarbeid med Treindustrien og Innovasjon Norge.

Illustrasjon: Haugerudsenteret, FILTER ARKITEKTER AS , foto Ivan Brodey 

 

DU KAN SE DE REDIGERTE OPPTAKENE FRA BRØD & MILJØ 10. APRIL HER:

 PROGRAM:


Kl. 08.30
Velkommen, kort om prosjektet Brød & Miljø
v/Reidun Granberg, prosjektleder, NAL

Kl. 08.35
Introduksjon til temaet og eksempler på påbygg i høyden. Utdyping av temaet/problematisering
v/Aasmund Bunkholt, Trefokus

kl. 08.50
Prosjektpresentasjon Haugerudsenteret
Innlegg fra:
kl. 08.50 Knut Brandsberg-Dahl, Sivilarkitekt MNAL/Daglig Leder FILTER/ARKITEKTER AS
kl. 09.10 Vera Lukina, prosjektsjef Boligbygg Oslo KF
kl. 09.30 Jan Lindal, Lindal Gruppen AS

Kl. 09.50
Spørsmålsrunde

kl. 10.00
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.
Les mer om Brød & Miljø her.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. Brød & Miljø strømmes direkte og åpent. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Følger du via direkte strømming er det ikke nødvendig med påmelding, lenke blir lagt ut på siden her åpent.

MERK: Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

Samlelogo 2019

 

 

STED
Litteraturhuset
Wergelandsveien
Oslo
VARIGHET
10. april kl 08.00 til
10. april kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
9. april 2019
Status
Påmeldingsfrist er utgått