Tilbake til alle kurs og arrangementer

Miljøvennlig materialbruk

Oslo 14. mai 2019
Miljøvennlig materialbruk
Kurs
Energi og miljø
Dette kurset handler om hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. Strategier og nyttige verktøy blir presentert.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi har invitert eksperter som deler sine erfaringer og kunnskap om bruk av miljøvennlige materialer i prosjekter. Du får blant annet innblikk i hvordan materialvalg gjøres i noen av byggenæringens mest ambisiøse miljøprosjekter.

I løpet av kurset vil vi gå dypere inn i kriterier for valg, forskriftskrav og innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som gir størst utslag, faser og strategier i planleggingen samt flere konkrete eksempler.

På kurset blir Grønn Materialguide presentert. Det er en veileder som gjør det enklere å velge sunne og miljøvennlige materialer i planleggingen av et byggeprosjekt, ny versjon 2.2 kom i 2018.

Kurset egner seg både for nybegynnere og for de med lang erfaring med miljøprosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, miljørådgivere, ingeniører, bestillere, planleggere, utbyggere, entreprenører og andre som arbeider med valg av materialer.

PROGRAM


0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL, Dagny Bakke, arkitekt MNAL, prosjektleder

0905 - 0915
Kort introduksjon
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, faglig leder bærekraft


0915 - 1000
Materialbruk og miljø
Klimagassutslipp, ressursforbruk, økologisk degradering og helse. Materialene vi velger har konsekvenser for alle de viktigste miljøutfordringene. Store utfordringer og muligheter.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

1000 – 1045
Miljøvennlig materialvalg i Statsbygg
Nytt Regjeringskvartal, nytt Nasjonalmuseum - strenge krav til miljøvennlig materialbruk.
v/Elin Hansen, Miljørådgiver, Statsbygg


1045 – 1100 Pause

1100 - 1130
Implementering av miljøvennlig materialvalg
Verktøy og løsninger for å sikre implementering av gode materialvalg i det ferdige bygg.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

1130 - 1200
Miljøvennlig bygg og materialer - kostnader
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger+Grohmann, faglig leder bærekraft

1200 – 1245 Lunsj

1245 -1315
Material og gjenbruk, muligheter i Norge
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger+Grohmann, faglig leder bærekraft

1315 - 1400
Miljøvennlig materialbruk innendørs
Eksempler og prosjekter fra interiører.
v/ Jeremy Williams, interiørarkitekt MNIL

1400 -1415 Pause

1415 - 1445
Utforskende bruk av miljøvennlige materialer
Tre i mindre bygg og skoler
Einar Bjarki Malmquist, arkitekt MNAL, Ola Roald Arkitektur, Oslo

1445 - 1545
Prosjekteksempel
Foredragsholder kommer

1545 - 1600
Spørsmål og diskusjon

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foto: Steven Citrone

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
14. mai kl 09:00 til
14. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
7. mai 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke