Tilbake til alle kurs og arrangementer

Verksted – vurdering av estetikk i plan- og byggesaker

Oslo 5. februar 2019
Verksted – vurdering av estetikk i plan- og byggesaker
Kurs
Lovverk
Dette verkstedet vil dreie seg om hvordan du kan behandle estetikk i planer og byggesaker, samt tolke og etterleve Pbl § 29-2.Visuelle kvaliteter. Vi presenterer og definerer begreper og tester ut ulike verktøy.
Pris
MNAL kr 1975,-
MNIL kr 1975,-
MNLA kr 1975,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 2600,-
Wildcard MNAL kr 980,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Det er utfordringer både knyttet til tolkning av ordlyden/begreper og til behandling av saker etter Pbl § 29-2 Visuelle kvaliteter. Hvordan gå frem, hvilken kompetanse trengs for å vurdere et prosjekt etter denne paragrafen som er formulert slik?

§ 29-2.Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Estetikk i byggesaker vil naturlig dreie seg om estetiske redegjørelser og estetisk vurdering; om kompetanse, muligheter og begrensninger og om hvordan byggesaken kan sikre estetisk kvalitet og hindre det motsatte?

I plansaker handler arbeidet med estetikk om bruk av ulike metoder og verktøy for å bidra til vakre og gode løsninger. Utarbeidelse av estetisk strategi i kommunen er en metode for å arbeide langsiktig med estetikk, likeledes kan reguleringsplanens beskrivelser og bestemmelser benyttes som verktøy.

På dette verkstedet vil vi teste ulike verktøy som kan gjøre det lettere å vurdere estetisk kvalitet prosjekter og saksbehandling.

Byggeskikksirkelen – presentert i byggforskblad 321.011 fra 1997.
Byggeskikknøkkelen – utarbeidet av Husbanken og SINTEF, lansert 2011, i dag administrert av DiBK.
Estetikknøkkelen – en oppdatering av disse verktøyene som vi vil teste ut i verkstedet (utviklet av Eskild Bakken). Dette bygger videre på eksisterende verktøy for tolkning og analyse av estetetisk kvalitet i plan- og byggesaker.

Hvis du melder deg på dette verkstedet får du tilgang på nettkurset: Estetikk i plan- og byggesaker til en verdi av kr 1400,-.

Verkstedet ledes av NAL i samarbeid med Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt og stipendiat ved NTNU. Bakken disputerer 2019 med en doktorgrad om estetikkbestemmelser i norske byggeregler; Skjønnheten og loven – en studie av intensjoner om estetisk kvalitet uttrykt i norske byggeregler. Han har siden 2010 hatt ansvar for estetikkundervisningen ved NTNUs byggesakskole, som bl.a. inkluderer Husbankens kurspakke Byggeskikk, estetikk og stedsforming.

Les intervju med Eskild Narum Bakken i arkitektnytt.no.


Målsetting:
Øke kunnskap for å kunne diskutere det som former steder og bygninger for å bidra til både til bedre kommuneplaner og bedre plan- og byggesaksbehandling.

Målgruppe: Folk som arbeider med saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven; arkitekter, arealplanleggere, ingeniører og jurister og politikere som ønsker mer kunnskap bak sine beslutninger.

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0955
Metoder og verktøy for vurdering av estetikk
Introduksjon til verksted
v/ Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt og stipendiat ved NTNU

0955 – 1030
Verksted - oppgaver og diskusjon

1030 – 1045
Pause

1045 - 1200
Verksted - oppgaver og diskusjon fortsetter

Oppsummering

1200 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Illustrasjon: Naust på Utsira, arkitekt Åse Kari Kvalvik, foto Rita Lindås

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
5. februar kl 09:00 til
5. februar kl 12:00
PÅMELDINGSFRIST
4. februar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått