Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur

Oslo 28. mai 2019
Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur
Program
Universell utforming
Universell utforming inngår i dag som en naturlig del av samfunnsplanleggingen, i alt fra bygninger, uteområder til varer og tjenester. Begrepet inkluderende arkitektur har en helhetlig arkitektonisk, sosial og verdimessig tilnærming og rommer flere brukere.
Pris
MNAL kr 8500,-
MNIL kr 8500,-
MNLA kr 8500,-
Øvrige kr 12400,-
Wildcard MNAL kr 3500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Dagens utfordringer i norske kommuner, byer og tettsteder tilsier at det er behov for mer kunnskap både om universell utforming og inkluderende arkitektur blant norske arkitekter. For å finne de gode løsningene må man forstå ulike brukerperspektiv og skape helhetlige arkitektoniske løsninger som kan inkludere så mange som mulig. Ved å planlegge på tvers av brukergrupper og å samlokalisere funksjoner i lokalmiljøet, kan vi skape møteplasser der flere kan delta.

Med "Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur" tilbyr NAL et kunnskapsutviklingsprogram med spesialtilbud til Wildcard medlemmer og andre arkitekter under 40 år. Programmet består av kurs, befaringer, verksted og selvstudium. Antall deltakere er begrenset. Kursdeltakerne får en litteraturliste og tilgang til et utvalg nettkurs. Deltakerne får diplom ved gjennomført program.

OVERNATTING I OSLO: Vi har reservert et antall rom på ps:hotell for natten mellom 4. og 5. mars. Trenger du rom, booker du selv på frontdesk@pshotell.no og sier at du skal ha et av NAL-rommene. Pris kr. 900. Frist for å oppnå spesialpris 18. februar. Du står selv ansvarlig for bookingen.


Kunnskapsutviklingsprogrammet er støttet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Hensikten er å styrke arkitektprofesjonens oppmerksomhet på universell utforming. NAL ønsker å stimulere til nytekning og interesse for universell utforming og inkluderende arkitektur blant medlemmene og andre. Er du under 40 men ikke medlem av NAL? Oppgi fødselsdato i kommentarfeltet ved påmelding! Du får da spesialprisen kr. 3500.

Les mer om Wildcard-ordningen her.

Illustrasjon: Israels plads, København, Cobe arkitekter, foto Rasmus Hjortshøj – COAST


Målsetting: Dette programmet skal inspirere deltakerne til å arbeide kreativt med inkluderende arkitektur og universell utforming og gi dypere forståelse for ulike brukeres behov samt sentrale begreper og problemstillinger innenfor feltet universell utforming og inkluderende arkitektur.

Les mer om foredragsholderne på kurset

PROGRAM
Programmet har tre samlinger:

Samling 1 og 2: 4.-5. mars 2019
Samling 3: 28. mai

Dag 1: Begrepsavklaring, tilnærmingsmåter, regelverk
Sted: ps:hotell, Vulkan, Oslo mandag 4. mars kl. 11.00 - 17.00

11:00
Velkommen og presentasjonsrunde.

11:45
Lunsj

12:30
God stedsutvikling – for alle
Øystein Bull-Hansen, sivilarkitekt MNAL, faglig ansvarlig, NAL BYLIVsenteret

12:50
Inkluderende arkitektur og brukerforståelse som arbeidsmetode
Benstrekk
Eksempler. Om innovasjon og nytenking.
Karin Høyland, førsteamanuensis NTNU

13:50
Spørsmål og diskusjon

14:00
Pause

14:15
Hvordan bygg og by åpner og begrenser muligheter
Mari Storstein, dokumentarfilmskaper

14:50
Pause

15:10
Universell utforming i plan, bygg og uteområder med utgangspunkt i TEK17
– planlegging for livskvalitet og helse.
Karen-Anne Noer, landskapsarkitekt, Universell utforming AS

16:10
Universell utforming i praksis
Lise Rystad, arkitekt MNAL, daglig leder, NSW Arkitektur

17:00
Spørsmål og diskusjon/kaffe


17:30
Mingling & utveksling


18:00
Felles middag og samtaler/utveksling


Dag 2: Kjenne på kroppen
Sted: Norsk laboratorium for Universell Utforming, NTNU Gjøvik, tirsdag 5. mars, kl. 10.00 - 17.00

Del 1 Introduksjon til Norsk forskningslaboratorium for Universell utforming
Johnny Nersveen, faglig leder, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik

Del 2 Kjenne på kroppen i laboratoriet
Testing i fullskalalaboratoriet og sanselaboratoriet

16:00
Befaring i Smaragdbygget, NTNU Gjøvik
Anja Strandskogen, Reiulf Ramstad Arkitekter

17:30
NSB togavgang til Oslo/Flybuss til Oslo Lufthavn Gardermoen


Mellomperiode mars-mai 2019
Som kursdeltaker får du tilgang til et utvalg relevante NAL nettkurs. Følg lenkene og "kjøp" kurset. Tilgang med det samme. Ordinær pris kommer opp, angi "Fordypning uu" i kommentarfeltet!

Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning (spesialutviklet)
Inkluderende arkitektur – byrom og boformer (opptak)
Grønn materialbruk – eksempel Gvepseborg (spesialutviklet)
Adkomstløsninger og veifinning (opptak)

Samling 3: 
Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo, tirsdag 28. mai kl. 09:00-16:00

09:00
Runde rundt bordet
Refleksjoner, erfaringer og problemstillinger fra egen praksis

09:30
Universell utforming og multisanselig arkitektur – et paradoks?
Camilla Ryhl, seniorforsker, The Danish Building Research Institute, København

10:15
Pause

10:25
Mini-workshop med Camilla Ryhl
Workshopen vil samle opp forelesningens poenger og utfordringer og med utgangspunkt i deltakernes egen erfaring og praksis vil vi undersøke hvordan vi kan diskutere og formidle universell utforming på en ny måte.

12:00 
Lunsj

12:45
Eksisterende bygg: Hvordan gjøre bevaringsverdige bygg tilgjengelige og inkluderende?
Mette Jakobsen, kulturminnerådgiver, Statsbygg

13:45
Spørsmål/diskusjon

13:55 Benstrekk

14:00
Orientering i de bygde omgivelsene med nedsatt syn
Ann-Irene Dæhlin, rådgiver, Norges Blindeforbund

14:40
Typiske utfordringer og gode eksempler
Trine Presterud, rådgiver, Universell utforming AS

15:20
The Hub, opprydding- tydelighet – samspill
Jannicke Spakmo, arkitekt Lund+Slaatto Arkitekter

15:45 Spørsmål, diskusjon

16:00
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
28. mai kl 09.00 til
28. mai kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
28. februar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått