Tilbake til alle kurs og arrangementer

Aktuelle tema fra PBL

Oslo 13. mars 2019
Aktuelle tema fra PBL
Kurs
Lovverk
AVLYST Kurset behandler tre aktuelle tema innenfor Plan og bygningsloven; PBL og privatrettslige forhold, Kontroll og tilsyn i byggesaker, Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Foredragsholdere er: Anders Evjenth, Hjorth advokater og Jan-Olav Hjermann fra SINTEF Byggforsk.
Pris
MNAL kr 1975,-
MNIL kr 1975,-
MNLA kr 1975,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 2600,-
Wildcard MNAL kr 980,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

PBL og privatrettslige forhold.
I dette foredraget lærer du om når privatrettslige forhold er aktuelle i byggesaken og hvilke konsekvenser kan de ha for søknad og prosjektering. Problemstillinger knyttet til infrastruktur, rettighet til ledninger og adkomst over annen manns grunn, parkering er aktuelle tema.

Kontroll og tilsyn i byggesaker
I byggesaker, avhengig av tiltaksklasse, skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor fem områder: bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, fuktsikring og lufttetthet og geoteknikk. Hva skal kontrolleres og hvem skal eller kan gjøre dette? Hvilket ansvar har kontrolløren og hvilke sanksjoner innebærer feil eller mangler? Kommunen kan kreve uavhengig kontroll etter en konkret vurdering, når gjør de det?

I forbindelse med tilsyn skal kommunen påse at plan- og bygningsloven følges, samt avdekke om foretakene gjennomfører sine oppgaver i henhold til den tildelte ansvarsretten. Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn, men står samtidig fritt til å velge omfang og framgangsmåte. Anders Evjenth forleser her om hva du må huske på- og være forberedt på som ansvarlig søker og prosjektere knyttet til tilsyn.

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)
Ansvarlige foretak skal påse at det foreligge tilstrekkelig produktdokumentasjon før produkter bygges inn i byggverk. Dette fremgår av (SAK10) § 5-5 bokstav e. Man har: ” plikt til å kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig produktdokumentasjon i byggesaken”.

Jan-Olav Hjermann fra SINTEF Byggforsk tar for seg arkitekters utfordringer knyttet til spesifisering av ytelser og valg av produkter og hvordan dette skal beskrives og dokumenteres. Dette belyses gjennom eksempler.

Forskrift og veiledning om dokumentasjon av byggevarer inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk, den erstatter deler av kapittel 3 i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK10). Les mer her http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/

Målsetting: Gi nærmere innblikk aktuelle tema i Plan og bygningsloven.
Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og andre.

Foto: Riksdagen i Berlin, arkitekt Paul Wallot, foto Trond Kanstad

 

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0930
Privatrettslige forhold i byggesaken – når kan det bli problematisk
Rettigheter til eiendommer, adkomstrettigheter, rett til føring av ledninger og kabler over annens grunn. Byggehindrende servitutter med mer.
Anders Evjenth, advokat, Hjorth advokatkontor

0930 – 1030
Kontroll og tilsyn i byggesaker
Hva du må huske på- og være forberedt på som ansvarlig søker og prosjektere.
Anders Evjenth, advokat, Hjorth advokatkontor


1030 – 1045
Pause

1045 -1200
Arkitektens utfordringer og ansvar knyttet til dokumentasjon av byggevarer
v/ Jan-Olav Hjermann, forskningssjef for produktdokumentasjon, SINTEF byggforsk


1200 – slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
13. mars kl 09:00 til
13. mars kl 12:00
PÅMELDINGSFRIST
6. mars 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått