Tilbake til alle nettkurs

Rammebetingelser for prosjekter (direkte strømming)

7. mars 2019
Rammebetingelser for prosjekter (direkte strømming)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Dette kurset handler om sentrale rammebetingelser for arkitektur; forhold knyttet til tomt, eiendom og rettigheter, utbyggingsøkonomi og bruk av planverktøy for å skape arkitektoniske og økonomiske verdier.
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset tar for seg hvordan reguleringsplanen kan brukes som verktøy for å avveie ulike interesser og betydningen av de juridiske og økonomiske rammebetingelser vi har for å skape god arkitektur.
Problemstillinger knyttet til eiendomsforhold, juridiske og økonomiske spørsmål vil bli drøftet og sammen med metoder og strategier for planlegging og konseptutvikling.

Vi har invitert arkitekter, planleggere, forskere og eiendomsutviklere med ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring til å belyse arkitektoniske, juridiske, planfaglige og økonomiske forhold knyttet til et utbyggingsområde.

Målsetting med kurset: Oversikt over de viktigste problemstillingene og verktøyene som kan brukes i reguleringsplanprosesser for å skape grunnlaget for god arkitektur. Økt kompetanse om planleggingsmetoder, eiendomsforhold, planjuridiske problemstillinger og utbyggingsøkonomi.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Fyrstikkalleen skole, foto: GASA & Jiri Havran

 

PROGRAM:

0900 – 0905 
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0915 
Problemstillinger i reguleringsplanlegging
v/ Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

0915 – 0945
Juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven
v/ Gunnar Ridderstrøm


0945 – 1030 
Usikkerhet og risiko i reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling
August Edvard Røsnes, Dr. Scient.

1030 – 1045 
Pause

1045-1130 
Usikkerhet og risiko ved etablering av eiendom og rettigheter
August Edvard Røsnes, Dr. Scient.


1130-1200 
Viktige problemstillinger sett fra en eiendomsutviklers perspektiv
Sverre Landmark, jurist og eiendomsutvikler, Partner Probiz 

1200 – 1245 
Lunsj

1245-1315
Verdiskaping gjennom regulering
Hvordan jobbe i skjæringspunktet mellom arkitektur/planlegging, utbygger
og kommunen – Utfordringer for konsulenten
Martin Rasch Ersdal, byplanlegger i GrapeArchitects AS og universitetslektor ved NMBU

1315-1345 
Sammenheng mellom prosjekt og reguleringsplan - utfordringer og muligheter
Prosjekter i utvikling - eksempler
v/Maren Bjerkeng, arkitekt og utviklingsdirektør Aspelin Ramm

1345-1400 
Pause

1400 – 1445
Utbyggingsøkonomi - Verdien på tomten bestemmes av hva som kan bygges der
Terje Holsen, Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og 
Juss, NMBU 

1445 – 1515 
Sammenhengen mellom reguleringsplan og arkitektonisk kvalitet
Fyrstikkalleen - skole ferdigstilt 2010 / 2012
Eline Fjellbirkeland, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA AS

1515 – 1545 
Verdien av god arkitektur
Foredragsholder kommer

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
7. mars 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke