Tilbake til alle kurs og arrangementer

Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping

Oslo 7. mars 2019
Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Kurset tar for seg hvordan reguleringsplanen kan brukes som verktøy for å skape god arkitektur, samt betydningen av juridiske og økonomiske rammebetingelser knyttet til prosjektet.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset handler om sentrale rammebetingelsene for arkitektur; forhold knyttet til tomt, eiendom og rettigheter, utbyggingsøkonomi og bruk av planverktøy for å skape arkitektoniske og økonomiske verdier. Problemstillinger knyttet til disse forholdene vil bli drøftet og sammen med metoder og strategier for planlegging og konseptutvikling.

Vi har invitert arkitekter, planleggere, forskere og eiendomsutviklere med ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring til å belyse arkitektoniske, juridiske, planfaglige og økonomiske forhold knyttet til et utbyggingsområde.

Les mer om foredragsholderne her.

Målsetting med kurset: Oversikt over de viktigste problemstillingene og verktøyene som kan brukes i reguleringsplanprosesser for å skape grunnlaget for god arkitektur. Økt kompetanse om planleggingsmetoder, eiendomsforhold, planjuridiske problemstillinger og utbyggingsøkonomi.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).


Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, les mer her

Illustrasjon: Fyrstikkalleen skole, GASA & Jiri Havran

Program:

0900 – 0905
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 0915
Problemstillinger i reguleringsplanlegging
Å lage en reguleringsplan omfatter både arkitektfaglige, juridiske og politiske problemstillinger.
v/ Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

0915 – 0945
Juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven
Det å forstå kravene til prosess og innhold er avgjørende for å lykkes i reguleringsprosessen
v/ Gunnar Ridderstrøm


0945 – 1030
Usikkerhet og risiko i reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling
Små endringer i politiske ambisjoner og prioriteringer kan gi store økonomiske og tidsmessige konsekvenser for et prosjekt. Hvilke usikkerhetsmomenter må du ta hensyn til og hvordan kan de håndteres.
v/August E. Røsnes, Dr. Scient.

1030 – 1045
Pause

1045-1130
Usikkerhet og risiko ved etablering av eiendom og rettigheter
Rettigheter og tilgang til eiendommen som skal bebygges er en forutsetning for alle prosjekter. Hvordan blir reguleringen, eksisterende eiendomsrett og tilgang til informasjon påvirket i prosessen frem til en ny eiendomsstruktur.
v/August E. Røsnes, Dr. Scient.


1130-1200
Viktige problemstillinger sett fra en eiendomsutviklers perspektiv
De ulike aktørene i utviklingen av et prosjekt har ulike utgangspunkt, forpliktelser i prosjektet. Hva er suksesskriterier for eiendomsutvikleren?
v/Sverre Landmark, jurist og eiendomsutvikler, Partner Probiz


1200 – 1245
Lunsj

1245-1315
Verdiskaping gjennom regulering
Verdiskapingen som skjer i en reguleringsplanprosess er avhengig av et samarbeid mellom mange aktører. Hvordan det er å jobbe i skjæringspunktet mellom arkitektur/planlegging, utbygger og kommunen.
v/ Martin Rasch Ersdal, byplanlegger i Grape Architects AS og universitetslektor ved NMBU

1315-1345
Sammenheng mellom prosjekt og reguleringsplan - utfordringer og muligheter
Reguleringsplanprosessen byr ikke bare på utforinger, men også på muligheter til å skape gode prosjekter. Hvordan er dette bildet sett fra en eiendomsutviklers perspektiv?
v/Maren Bjerkeng, arkitekt MNAL og utviklingsdirektør Aspelin Ramm

1345-1400
Pause

1400 – 1445
Utbyggingsøkonomi - Verdien på tomten bestemmes av hva som kan bygges der
Økonomien er en viktig premiss i alle prosjekter. Hva er det som påvirker økonomien i et prosjekt, og hvordan fastsettes tomteverdien? 
v/Terje Holsen, Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og Juss, NMBU

1445 – 1515
Sammenhengen mellom reguleringsplan og arkitektonisk kvalitet
Reguleringsplanen legger premisser for arkitekturen som skapes i prosjektene. En god reguleringsplan avklarer interessekonflikter og gir muligheter for gode og kreative løsninger. Sammenhengen mellom regulering og ferdig prosjekt - Fyrstikkalleen - skole ferdigstilt 2012
v/Eline Fjellbirkeland, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA AS

1515 – 1545
Verdien av god arkitektur
Hvordan realisere verdien av et arkitektonisk konsept på områdenivå?
v/Fridtjov Bergsgard, arkitekt MNAL, Dyrvik Arkitekter

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
7. mars kl 09:00 til
7. mars kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
6. mars 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått