Tilbake til alle kurs og arrangementer

Rammebetingelser for prosjekter

Oslo 7. mars 2019
Rammebetingelser for prosjekter
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Dette kurset handler om sentrale rammebetingelsene for arkitektur; forhold knyttet til tomt, eiendom og rettigheter, utbyggingsøkonomi og bruk av planverktøy for å skape arkitektoniske og økonomiske verdier.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset tar for seg hvordan reguleringsplanen kan brukes som verktøy for å avveie ulike interesser og betydningen av de juridiske og økonomiske rammebetingelser vi har for å skape god arkitektur.
Problemstillinger knyttet til eiendomsforhold, juridiske og økonomiske spørsmål vil bli drøftet og sammen med metoder og strategier for planlegging og konseptutvikling.

Vi har invitert arkitekter, planleggere, forskere og eiendomsutviklere med ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring til å belyse arkitektoniske, juridiske, planfaglige og økonomiske forhold knyttet til et utbyggingsområde.

Målsetting med kurset: Oversikt over de viktigste problemstillingene og verktøyene som kan brukes i reguleringsplanprosesser for å skape grunnlaget for god arkitektur. Økt kompetanse om planleggingsmetoder, eiendomsforhold, planjuridiske problemstillinger og utbyggingsøkonomi.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).


Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, les mer her

Illustrasjon: Fyrstikkalleen skole, GASA & Jiri Havran

PROGRAM:

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0915
Problemstillinger i reguleringsplanlegging
v/ Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, NMBU, arkitekt MNAL, PhD, partner i Citiplan AS

0915 – 0945
Juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven
v/ Gunnar Ridderstrøm


0945 – 1030
Usikkerhet og risiko i reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling
August Edvard Røsnes, Dr. Scient.

1030 – 1045
Pause

1045-1130
Usikkerhet og risiko ved etablering av eiendom og rettigheter
August Edvard Røsnes, Dr. Scient.


1130-1200
Viktige problemstillinger sett fra en eiendomsutviklers perspektiv
Sverre Landmark, jurist og eiendomsutvikler, Partner Probiz

1200 – 1245
Lunsj

1245-1315
Verdiskaping gjennom regulering
Hvordan jobbe i skjæringspunktet mellom arkitektur/planlegging, utbygger
og kommunen – Utfordringer for konsulenten
Martin Rasch Ersdal, byplanlegger i Grape Architects AS og universitetslektor ved NMBU 

1315-1345
Sammenheng mellom prosjekt og reguleringsplan - utfordringer og muligheter
Prosjekter i utvikling - eksempler
v/Maren Bjerkeng, arkitekt og utviklingsdirektør Aspelin Ramm

1345-1400
Pause

1400 – 1445
Utbyggingsøkonomi - Verdien på tomten bestemmes av hva som kan bygges der
Terje Holsen, Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for eiendom og
Juss, NMBU

1445 – 1515
Sammenhengen mellom reguleringsplan og arkitektonisk kvalitet
Fyrstikkalleen - skole ferdigstilt 2010 / 2012
Eline Fjellbirkeland, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA AS

1515 – 1545
Verdien av god arkitektur
Foredragsholder kommer

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
7. mars kl 09:00 til
7. mars kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
28. februar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke