Tilbake til alle nettkurs

Kontrakter og avtaler for arkitekter(direkte strømming)

12. februar 2019
Kontrakter og avtaler for arkitekter(direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
Har du kontroll på kontrakten? Kurs om kontrakten som styringsverktøy i prosjektet skreddersydd for NAL. v/ Advokat Grethe Gullhaug fra advokatkontoret Kluge.
Pris
MNAL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MANL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt ellet er mislykket prosjekt. Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulike størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig.

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette økte arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Dette kurset om avtalerett er skreddersydd for NAL av advokatkontoret Kluge. Aktuelle problemstillinger presenteres gjennom et stort utvalg av eksempler.

GullhaugKursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger.

Gullhaug har sammen med kollega Kjetil Sangolt skrevet boken «Byggherreforskriften med kommentarer» som ble gitt ut på Gyldendal i 2016. Boken skal revideres på bakgrunn av de forskriftsendringer som er ute til høring.

Målsetting med kurset: Innsikt og forståelse for kontrakter og avtalerett, samt å utvikle kompetanse på kontraktsutforming samt forebygge kontraktsfeil.
Målgruppe: Arkitekter og arkitektkontor, prosjektleder, saksbehandlere, og daglige ledere med ansvar for kontrakter eller som ønsker større innsikt i kontrakt- og avtalerett samt kontraktens styrende rolle i arkitektoppdrag.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:


0900 – 0905
Velkommen v/ Kai Reaver, Fagavdelingen NAL

0900 – 0915
Avtaleinngåelsen.
Hvordan utformes den gode kontrakten? Hva er omfattet av oppdraget /hva er ikke omfattet?


0915 – 0945
Når det blir uenighet om hva som er avtalt. Hva da?


0945 – 1030
Kontrakten som styringsverktøy og betydningen av skriftlighet i gjennomføringsfasen.


1030 – 1045
Pause

1045-1130
Prosjekterings-/rådgivningsfeil

1130-1200
Prosjekterings-/rådgivningsfeil fortsetter


1200 – 1245
Lunsj

1245-1315
Endringer, regulering av vederlag.

1345-1400
Pause

1400
Avslutningen av arkitektoppdraget.
Når oppdraget avsluttes på vanlig måte og når oppdraget avsluttes gjennom avbestilling eller heving.

1515 – 1600
Arkitektens oppgaver opp mot byggherreforskriften.

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Illustrasjonene er gjengitt med tillatelse fra Kluge Advokatfirma AS, 
Portrett: Kimm Saatvedt. 
Illustrasjon: www.schutterstock.com

 

 

Selges frem til
12. februar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått