Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kontrakter og avtaler for arkitekter

Oslo 12. februar 2019
Kontrakter og avtaler for arkitekter
Har du kontroll på kontrakten? Kurs om kontrakten som styringsverktøy i prosjektet skreddersydd for NAL. v/ Advokat Grethe Gullhaug fra advokatkontoret Kluge.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt ellet er mislykket prosjekt. Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulike størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig.

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette økte arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Dette kurset om avtalerett er skreddersydd for NAL av advokatkontoret Kluge. Aktuelle problemstillinger presenteres gjennom et stort utvalg av eksempler.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming? Meld deg på her.

GullhaugKursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger.

Gullhaug har sammen med kollega Kjetil Sangolt skrevet boken «Byggherreforskriften med kommentarer» som ble gitt ut på Gyldendal i 2016. Boken skal revideres på bakgrunn av de forskriftsendringer som er ute til høring.

Målsetting med kurset: Innsikt og forståelse for kontrakter og avtalerett, samt å utvikle kompetanse på kontraktsutforming samt forebygge kontraktsfeil.
Målgruppe: Arkitekter og arkitektkontor, prosjektleder, saksbehandlere, og daglige ledere med ansvar for kontrakter eller som ønsker større innsikt i kontrakt- og avtalerett samt kontraktens styrende rolle i arkitektoppdrag.

 PROGRAM:


Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Kai Reaver, Fagavdelingen NAL

0900 – 0915
Avtaleinngåelsen.
Hvordan utformes den gode kontrakten? Hva er omfattet av oppdraget /hva er ikke omfattet?


0915 – 0945
Når det blir uenighet om hva som er avtalt. Hva da?


0945 – 1030
Kontrakten som styringsverktøy og betydningen av skriftlighet i gjennomføringsfasen.


1030 – 1045
Pause

1045-1130
Prosjekterings-/rådgivningsfeil

1130-1200
Prosjekterings-/rådgivningsfeil fortsetter


1200 – 1245 Lunsj

1245-1315
Endringer, regulering av vederlag.

1345-1400 Pause

1400 
Avslutningen av arkitektoppdraget.
Når oppdraget avsluttes på vanlig måte og når oppdraget avsluttes gjennom avbestilling eller heving.

1515 – 1600
Arkitektens oppgaver opp mot byggherreforskriften.

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Illustrasjonene er gjengitt med tillatelse fra Kluge Advokatfirma AS, 
Portrett: Kimm Saatvedt.
Illustrasjon: www.schutterstock.com

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
12. februar kl 09:00 til
12. februar kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
11. februar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått