Tilbake til alle kurs og arrangementer

Plan- og bygningsloven for nybegynnere 2019

Oslo 29. januar 2019
Plan- og bygningsloven for nybegynnere 2019
Kurs
Lovverk
For nyutdannede arkitekter kan møtet med arbeidslivet være annerledes enn forventet. Arkitektens hverdag på kontoret preges av mer administrasjon og saksbehandling og mindre om kreativ utvikling og prosjektering.
Pris
MNAL kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
Øvrige kr 5200,-
MNLA kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
kr 1975,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Som prosjekterende arkitekt må man sette seg inn i og mestre en rekke regler, forskrifter og krav. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i Plan- og bygningsloven. Kurset er tilpasset nyutdannede arkitekter som er ferske i arbeidslivet og arkitekter som nettopp har startet eget foretak. Det egner seg også for deg som ønsker en oppfrisking av kunnskapen.

Kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om Plan- og bygningsloven knyttet til saksbehandling av byggesaker.

Hovedforedragsholder på kurset er advokat og partner Anders Evjenth i Hjorth Advokater.
I 2014 ble han kårets til Årets beste foredragsholder av Senter for eiendomsfag.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter ingeniører, nyutdannede, nyansatte på kontor, nyetablerte i enkeltmannsforetak eller andre interesserte.

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Bruk kommentarfeltet ved påmelding. Foretraksnummer oppgis.


PROGRAM


0855 – 0900
Velkommen
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, fagavdelingen NAL
Hovedforedragsholder: Anders Evjenth, Hjorth Advokater

0900 – 1000
Plan- bygningsretten – oversikt på en time!
- Plan- og bygningsloven
- Saksbehandlingsforskrift (SAK)
- Teknisk forskrift (TEK)
- Reguleringsplaner Kommunens behandling av søknaden

1000 – 1010
Pause

1010 - 1105
Søknadsplikt og krav til søknad
Hvorfor, hva og hvordan
- Hva er søknadspliktig
- Hva skal søknaden inneholde
- Ansvarssøknad
- Nabovarsling
- Kommunens saksbehandling

1105-1115
Pause

1115-1200
Hva forventer kommunen?
Krav til søknaden, til søker og prosjekterende.
Eli Aubert, kommunalsjef plan, bygg og kart/oppmåling i Røyken kommune

1200 – 1230 Lunsj

1230-1400
Ansvarsrettssystemet – krav og utfordringer
- Krav til ansvarlige foretak
- Søkers (SØK) ansvar
- Prosjekterendes(PRO) ansvar
- Kontrollørens ansvar

1400-1410 Pause

1400 – 1500
Orden i papirene! – dokumentasjonsplikt og tilsyn
- Dokumentasjon av egen prosjektering
- Produktdokumentasjon
- Kommunalt tilsyn
- Sanksjoner ved overtredelser

1500 – 1545
Råd fra en praktiker
Forventninger og krav til saksbehandler på kontoret.
Foredragsholder kommer

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600
Avslutning 

Foto: Riksdagen i Berlin, arkitekt Paul Wallot, foto Trond Kanstad

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
29. januar kl 09:00 til
29. januar kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
22. januar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke