Tilbake til alle nettkurs

Ombruk - bevaring og fornyelse (opptak)

6. november 2018
Ombruk - bevaring og fornyelse (opptak)
Nettkurs
Inspirasjon
Eksisterende bebyggelse kan være en verdifull kulturhistorisk og økonomisk ressurs. De bidrar til kontinuitet, gjenkjennelse og forankring. Dette kurset er en oppfølging av kurs fra våren 2018, men denne gangen med fokus på byggverk fra mellom- og etterkrigstiden frem til 70 - tallet. Hvilke spesielle utfordringer knytter seg til disse i forbindelse med ombygging, oppgradering og transformasjon?
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Kursdeltaker kr 4100,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset handler om hvordan vi kan bevare arkitektoniske verdier og vise respekt for det gamle når vi bygger videre på eksisterende bygg. Hvordan fremheve det gamle eller prioritere mellom gammelt og nytt og samtidig bidra til verdiskapning?

Kunnskap om eldre bygninger og byggeteknikker er nødvendig for å tilpasse eventuelle oppgradering på en måte som ikke medfører tekniske forringelse. Tekniske utfordringer knyttet til konstruksjoner installasjoner, bygningsfysikk og materialbruk vil bli belyst.

Strategier, beslutningsprosesser og organisering av rehabiliteringsprosjekter - eksempler, løsninger og erfaringer presenteres. Utfordringer og løsninger knyttet til dialog med kommunen og vernemyndighetene samt betydningen av tverrfaglig samarbeid er også tema. 

Illustrasjon: Quality Hotel 33 - utsnitt, arkitekt Erling Viksjø, foto Byggutengrenser/Ole H Krokstrand
 
OM NETTKURSET OMBRUK - BEVARING OG FORNYELSE:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Ombruk - bevaring og fornyelse, fra funksjonalismen til 70 - tallet” som ble holdt 6. november 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.
 
PROGRAM

Ca 45 minutter
Teoretiske trender og nye arbeidsmåter: Eksperimentell bevaring.
Presentasjon av eksperimentell bevaring som teoretisk begrep og plattform for kritisk evaluering av rådende vernepraksiser. Eksempler fra norsk praksis: Asker Rådhus som ledd i en urban bevaringsstrategi og planprosessen for Marienlyst, der historisk arkitektur møter fremtidens behov.
Even Smith Wergeland, Førsteamanuensis. Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ca 45 minutter
Arkitektoniske målsetninger og ulike brytninger i moderne norsk arkitektur 1945-1960
Espen Johnsen, professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo

Ca 40 minutter
Kulturhistorisk analyse som utgangspunkt for endring
Case: Mulighetsstudie Kvadraturen, ombruk av eksisterende bygg
– NIKU i team med KIMA/Atelier Oslo.
Marianne Borge, sivilarkitekt og fagkonsulent, Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU

Ca 40 minutter
Betongrehablitering. Ingierstrand bad og andre eksempler
Christian Ebbesen, arkitekt MNAL Nordisk master i kulturminnevern, daglig leder Arkitektskap


Gjennomgang av eksempler: problemstillinger, strategi, prosess, løsninger

Ca 30 minutter
Rikstrygdeverket (F.S Platou 1959) – i dag et levende, folkevennlig bydelshus
Aart / SJ architects

Ca 1 time
NIH - Norges Idrettshøgskole (Pran & Torgersen, 1968) – Rehabilitering til dagens standard
Erik Johansen, prosjektleder, Statsbygg og arkitekt Leif Bergersen, Arkitektkontoret Nils Tveit, Aase Eskevik, Riksantikvaren


Ca 30 minutter
Sykepleiehøgskolen på Dikemark (1965) – transformasjon til boliger
Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

Ca 40 minutter
Landsbyen i skolen - transformasjon av Nørre Vium skole (1966-2016)
Erik Brandt Dam, arkitekt med egen praksis og lektor Kunstakademiets Arkitektskole


Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke