Tilbake til alle nettkurs

Ombruk - bevaring og fornyelse - fra funksjonalismen til 70 - tallet (direkte strømming)

6. november 2018
Ombruk - bevaring og fornyelse - fra funksjonalismen til 70 - tallet (direkte strømming)
Nettkurs
Inspirasjon
Eksisterende bebyggelse kan være en verdifull kulturhistorisk og økonomisk ressurs. De bidrar til kontinuitet, gjenkjennelse og forankring. Dette kurset er en oppfølging av kurs fra våren 2018, men denne gangen med fokus på byggverk fra mellom- og etterkrigstiden frem til 70 - tallet. Hvilke spesielle utfordringer knytter seg til disse i forbindelse med ombygging, oppgradering og transformasjon?
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Øvrige kr 4100,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset handler om hvordan vi kan bevare arkitektoniske verdier og vise respekt for det gamle når vi bygger videre på eksisterende bygg. Hvordan fremheve det gamle eller prioritere mellom gammelt og nytt og samtidig bidra til verdiskapning?

Kunnskap om eldre bygninger og byggeteknikker er nødvendig for å tilpasse eventuelle oppgradering på en måte som ikke medfører tekniske forringelse. Tekniske utfordringer knyttet til konstruksjoner installasjoner, bygningsfysikk og materialbruk vil bli belyst.

Strategier, beslutningsprosesser og organisering av rehabiliteringsprosjekter - eksempler, løsninger og erfaringer presenteres. Utfordringer og løsninger knyttet til dialog med kommunen og vernemyndighetene samt betydningen av tverrfaglig samarbeid er også tema.

 
Illustrasjon: Quality Hotel 33 - utsnitt, arkitekt Erling Viksjø, foto Byggutengrenser/Ole H Krokstrand
 
 
PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ / Perann Sylvia Stokke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905– 0945
Teoretiske trender og nye arbeidsmåter: Eksperimentell bevaring.
Presentasjon av eksperimentell bevaring som teoretisk begrep og plattform for kritisk evaluering av rådende vernepraksiser. Eksempler fra norsk praksis: Asker Rådhus som ledd i en urban bevaringsstrategi og planprosessen for Marienlyst, der historisk arkitektur møter fremtidens behov.
Even Smith Wergeland, Førsteamanuensis. Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

0945 – 1025
Arkitektoniske målsetninger og ulike brytninger i moderne norsk arkitektur 1945-1960
Espen Johnsen, professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo

1025 – 1030
Spørsmål

1030-1045
Pause

1045 -1125
Kulturhistorisk analyse som utgangspunkt for endring
Case: Mulighetsstudie Kvadraturen, ombruk av eksisterende bygg
– NIKU i team med KIMA/Atelier Oslo.
Marianne Borge, sivilarkitekt og fagkonsulent, Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU

1125 – 1205
Betongrehablitering. Ingierstrand bad og andre eksempler
Christian Ebbesen, arkitekt MNAL Nordisk master i kulturminnevern, daglig leder Arkitektskap

1205-1215
Spørsmål og diskusjon

1215 – 1250
Lunsj

Gjennomgang av eksempler: problemstillinger, strategi, prosess, løsninger

1250 – 1320
Rikstrygdeverket (F.S Platou 1959) – i dag et levende, folkevennlig bydelshus
Aart / SJ architects

1320 – 1420
NIH - Norges Idrettshøgskole (Pran & Torgersen, 1968) – Rehabilitering til dagens standard
Erik Johansen, prosjektleder, Statsbygg og arkitekt Leif Bergersen, Arkitektkontoret Nils Tveit, Aase Eskevik, Riksantikvaren

1420-1425
Spørsmål og diskusjon

1425-1440
Pause

1440-1510
Sykepleiehøgskolen på Dikemark (1965) – transformasjon til boliger
Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

1510-1550
Landsbyen i skolen - transformasjon av Nørre Vium skole (1966-2016)
Erik Brandt Dam, arkitekt med egen praksis og lektor Kunstakademiets Arkitektskole

1550-1600
Spørsmål og diskusjon

1600 Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.
Selges frem til
6. november 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått