Tilbake til alle nettkurs

De vanskelige detaljene (opptak)

20. november 2018
De vanskelige detaljene (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Godt utformede detaljer sentralt for det arkitektoniske uttrykket i et bygg, men det handler ikke bare om utseende. Gode detaljer skal også være gode rent teknisk sett for å unngå senere problemer med byggskader. Dette kurset vil sette fokus på hvordan du gjennom bevisst utforming av detaljer og bruk av materialbruk skaper varig og god arkitektur.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Øvrige kr 4100,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Mange arkitekter i dag arbeider svært kreativt med former og volumer, og med alternative materialer og løsninger. Dette kan i flere kritiske punkter få konsekvenser i forhold til detaljutforming. Hva skjer når du ønsker å «leke» med geometrien i prosjektet, som for eksempel skråstilte fasader, stabling av etasjer inn og ut i forhold til hverandre. Hva skjer i hjørner og kroker, i vegg og tak, og vegg mot terreng, med inntrukne takterrasser og i parkeringskjelleren?

På kurset vil vi også se nærmere på de spesielle og ofte knappe detaljene, der det arkitektoniske uttrykket er målet. Kanskje også lære av det som ikke fungerte etter intensjonen? Mange av de vanskelige detaljene vi omhandler i dette kurset skal også motstå uteklimaets belastninger gjennom bygningens levetid. At klimaet er i forandring gjør utfordringen enda større.

Å utvikle prosjekter med egne løsninger medfører større risiko for økonomisk ansvar. Det er svært viktig å ha en god kvalitetssikring av løsninger og detaljer hvor en har sett på de kritiske forholdene.
Målsettingen med kurset er å formidle kunnskap om utforming av de vanskelige detaljene og disse detaljenes betydning for et vellykket byggeprosjekt. Vi vil se på mange aspekter rundt dette, helt fra tidlig skissefase, gjennom prosjektering og bygging samt byggets levetid. Kunnskapen vil bli formidlet fra ulike ståsted, fra profilerte arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Kurset er utviklet i samarbeid med den erfarne bygningsfysikeren Pål Kjetil Eian, Norconsult.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre interesserte.

Illustrasjon: Papirbredden II, LPO Arkitekter, foto Tove Lauluten

OM NETTKURSET DE VANSKELIGE DETALJENE:
Nettkurset er et opptak av kurset ”De vanskelige detaljene” som ble holdt 20. november 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Ca 40 minutter
Introduksjon – De vanskelige detaljene er vanskelige – eller?
v/ Pål Kjetil Eian, Avdelingsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Ca 40 minutter
Geometrien skaper detaljen
John Lewis, arkitekt, prosjekteringsleder Vedal Entreprenør

Ca 45 minutter
Arkitektur og detaljering
Nils Ole Bae Brandtzæg, arkitekt, partner Atelier Oslo

Ca 30 minutter
Materialbruk – hvorfor råtner det vi trodde var vedlikeholdsfritt?
Mari Sand Austigard, PhD, rådgiver Mycoteam AS

Ca 45 minutter
Profesjonsansvaret som prosjekterende – all grunn til å ta på alvor!
Dr. Juris Endre Nåmdal, Advokatkontoret Riisa & Co

Ca 45 minutter
Arkitektur og detaljering
v/ Reiulf Ramstad, sivilarkitekt MNAL, Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Ca 30 minutter
Krevende byggdetaljer fra byggherreperspektivet
Ole Petter Haugen, Avdelingsleder Kundesenter og Modul, Selvaag Bolig ASA

Ca 45 minutter 
Arkitektur og detaljering
Knut Hjeltnes, Knut Hjeltnes siviliarkitekter MNAL as, professor AHO

Ca 45 minutter
Hvordan kvalitetssikre detaljer og løsninger
v/Pål Kjetil Eian, Avdelingsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke