Tilbake til alle kurs og arrangementer

Universell utforming ­– Labdag på NTNU Gjøvik

Gjøvik 15. november 2018
Universell utforming ­– Labdag på NTNU Gjøvik
Kurs
Universell utforming
NAL inviterer til heldagskurs på NTNU Gjøvik i forskningslaboratoriet for Universell utforming. I tillegg blir det befaring til det nye Smaragdbygget, tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
Øvrige kr 5200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Gjennom praktiske tester med lys og lyd, friksjon og helning, får du på Lab-dagen mulighet til å få føle på kroppen hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever verden. Det blir også forelesninger om universell utforming, arkitektur og design.

Forskningslaboratoriet ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. På dette laboratoriet forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design. Fullskala-laboratoriet som er på 900 m2 er unikt i europeisk målestokk. Det har arealer som gir muligheter for bygging og testing i målestokk 1:1, en 3D-printer for produksjon av prototyper, samt undervisningsrom. Det finnes også et eget sanselaboratorium som blir brukt til å studere effekt av kontrast, fonter og farger for synshemmede.

Dagen avsluttes med befaring til det nye "Smaragdbygget" på NTNU Gjøvik, tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter.  Smaragdbygget har nesten-nullenergistandard og det er lagt vekt på godt inneklima, høy brukertilfredshet og lavt klimautslipp i bygningens levetid. Bygget skal også være et forbilde når det gjelder universell utforming.

Begrenset antall plasser. Gruppestørrelse maks 22 personer. Vi arrangerer transport t/r Oslo.

Programmet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Jonny Nersveen, faglig leder av Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik.

 

Les mer om NALs kursvirksomhet her

 

PROGRAM

Avreise kl. 07.00 med egen buss fra Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate, på sjøsiden.

 

Del 1 – Introduksjon til NTNU forskningslaboriatorium for Universell utforming

1005 -1100
Om laboratoriet og forskningsvirksomheten
Johnny Nersveen, faglig leder, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU Gjøvik

Del 2 – Kjenne på kroppen i laboratoriet

1100 -1200
Praktiske øvelser
Johnny Nersveen og medarbeidere på laboratoriet

1200 – 1245   
Lunsj

1245-1400
Fortsettelse praktiske øvelser i laboratoriet

1400 - 1415   
Pause

1415 – 1500
Praktiske øvelser
Johnny Nersveen og medarbeidere på laboratoriet

Del 3 – Forelesning 

1500 – 1545
Om universell utforming, arkitektur og design
v/ Eskild Narum Bakken Sivilarkitekt MNAL, Stipendiat, Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Gjøvik

1545 – 1600   
Spørsmål

1600
Befaring i Smaragdbygget 
v/Kai Robert Jakobsen, seniorrådgiver, NTNU Gjøvik

1700
Bussretur til Oslo, til Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate.

 

Mer om Smaragdbygget

Arealene i nybygget består av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom inkludert ett stort auditorium og kafé/lunsjbar. Det inneholder også verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde.

Smaragdbygget er et bygg med svært høy energiytelse og har nesten-nullenergistandard. Dvs. at det vil bruke ca. 25 prosent mindre energi enn ett passivhus. Det er lagt vekt på godt inneklima, høy brukertilfredshet og lavt klimautslipp i bygningens levetid. Som energitiltak er solcellepanel og 100 % biobasert fjernvarme benyttet. Det er utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og i fasadekledning, i kombinasjon med plasstøpt og prefabrikert lavkarbonbetong. Det er i høy grad benyttet lokale og kortreiste bygningsmaterialer med stort fokus på bærekraft. Bygningen er koblet med gangbroer til to eldre bygg, og skal være et forbilde når det gjelder universell utforming.

Les mer om Smaragdbygget

 Illustrasjon: Smaragdbygget, NTNU Gjøvik, Reiulf Ramstad Arkitekter, foto Trond Isaksen

STED
Gjøvik NTNU
Teknologiveien 22
Gjøvik
VARIGHET
15. november kl 10:00 til
15. november kl 15:00
PÅMELDINGSFRIST
14. november 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått