Tilbake til alle kurs og arrangementer

De vanskelige detaljene

Oslo 20. november 2018
De vanskelige detaljene
Kurs
Prosjektering
Godt utformede detaljer sentralt for det arkitektoniske uttrykket i et bygg, men det handler ikke bare om utseende. Gode detaljer skal også være gode rent teknisk sett for å unngå senere problemer med byggskader. Dette kurset vil sette fokus på hvordan du gjennom bevisst utforming av detaljer og bruk av materialbruk skaper varig og god arkitektur.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-student kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Mange arkitekter i dag arbeider svært kreativt med former og volumer, og med alternative materialer og løsninger. Dette kan i flere kritiske punkter få konsekvenser i forhold til detaljutforming. Hva skjer når du ønsker å «leke» med geometrien i prosjektet, som for eksempel skråstilte fasader, stabling av etasjer inn og ut i forhold til hverandre. Hva skjer i hjørner og kroker, i vegg og tak, og vegg mot terreng, med inntrukne takterrasser og i parkeringskjelleren?

På kurset vil vi også se nærmere på de spesielle og ofte knappe detaljene, der det arkitektoniske uttrykket er målet. Kanskje også lære av det som ikke fungerte etter intensjonen? Mange av de vanskelige detaljene vi omhandler i dette kurset skal også motstå uteklimaets belastninger gjennom bygningens levetid. At klimaet er i forandring gjør utfordringen enda større.

Å utvikle prosjekter med egne løsninger medfører større risiko for økonomisk ansvar. Det er svært viktig å ha en god kvalitetssikring av løsninger og detaljer hvor en har sett på de kritiske forholdene.
Målsettingen med kurset er å formidle kunnskap om utforming av de vanskelige detaljene og disse detaljenes betydning for et vellykket byggeprosjekt. Vi vil se på mange aspekter rundt dette, helt fra tidlig skissefase, gjennom prosjektering og bygging samt byggets levetid. Kunnskapen vil bli formidlet fra ulike ståsted, fra profilerte arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Kurset er utviklet i samarbeid med den erfarne bygningsfysikeren Pål Kjetil Eian, Norconsult.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre interesserte.

Detaljert program kommer.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming?
Lenke for påmelding

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Papirbredden II, LPO Arkitekter, foto Tove Lauluten

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
20. november kl 09:00 til
20. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
13. november 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke