Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt fra regelverket (opptak)

23. august 2018
Aktuelt fra regelverket (opptak)
Nettkurs
Lovverk
GRATIS FOR MEDLEMMER AV NAL. Minikurs som behandler tre emner; Nyheter fra Plan og bygningsloven, Utearealnorm for Oslo og Balkongveileder for Oslo.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nyheter fra Plan og bygningsloven 
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Hjort advokater forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Utearealnorm for Oslo
Utearealnormen fra mai 2012, setter rammer for felles leke- og oppholdsarealer knyttet til boligbygging i indre Oslo. Intensjonen med normen har vært å gi best mulig romlige kvaliteter i forhold til arealstørrelse, utnyttelse og utforming. En mindre revisjon av normen sendes over for politisk behandling 1.6. 2018. Plan og bygningsetaten kommer og vil utdype temaene i normen, og belyse konsekvensene knyttet til utvikling av boligområder og fortetting i byen.

Balkongveileder for Oslo
Private uteoppholdsarealer i form av balkonger bidrar til den enkeltes bokvalitet og trivsel i byen. 
Det forventes at nye balkonger utføres med omtanke for omgivelsene, enten det dreier som om bevaringsverdig bygg eller hensyn til naboer. Veilederen tar for seg den vanskelige avveiningen mellom hensynene til kulturminnevern og bokvalitet.

Veilederen er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, og kom ut for første gang i desember 2006. En revisjon av veilederen ble gjennomført i 2015. Seniorarkitekt Alexander Stein Engvoll, fra Plan- og bygningsetaten presenterer veilederen.

OM NETTKURSET AKTUELT FRA REGELVERKET:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Aktuelt fra regelverket” som ble holdt 23. august 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et mini kurs. Kurset er gratis for medlemmer av NAL. Total spilletid er anslagsvis 2 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Ca 45 minutter
Nyheter fra PBL
v/ Anders Evjenth, advokat, partner Hjorth advokater

Ca 30 minutter
Utearealnormen for Oslo
v/ Seniorarkitekt Ingrid Strand Heiberg og Prosjektarkitekt Ingvild Bodsberg Stræte, Avdeling for områdeutvikling, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Ca 30 minutter
Balkongveileder for Oslo
v/Alexander Stein Engvoll, Seniorarkitekt, Avdeling for byggeprosjekter – Tett by, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

Illustrasjon: Scanstockphoto

Selges frem til
1. april 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått