Tilbake til alle kurs og arrangementer

Planlegging for livskvalitet og helse

Oslo 27. november 2018
Planlegging for livskvalitet og helse
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Økende tetthet og rift om arealer, press på boligkvalitet, trangboddhet, knapphet på trygge og Inspirerende utearealer i byene, manglende fellesskapsløsninger, et økende antall eldre, ensomhet, integrering og andre sosiale utfordringer er noe vi møter i dag, og antakelig vil møte mer av i fremtiden. Dette vil påvirke vår fysiske, psykiske og sosiale helse.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Dette kurset handler om hvordan man gjennom bevisst og strategisk planlegging kan forebygge en negativ utvikling, og hvordan du kan bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel i våre byer og steder gjennom planlegging og arkitektur.

Innledningsvis i kurset vil vi gi en oversikt over temaet helsefremmende planlegging og arkitektur.
Hva er det vi i Norge allerede er gode på, og hva vi kan gjøres bedre i planlegging? Hvilke sentrale faktorer og planprinsipper bidrar til å sikre god helse? Hvilke rammer defineres av lover og forskrifter og andre styringsverktøy?

I kurset utdypes sammenhengene mellom omgivelsene og den fysiske, psykiske og sosiale helsen.

Vi inviterer arkitekter, planleggere og forskere til å bidra med foredrag på kurset. Det settes av tid til spørsmål og diskusjoner rundt konkrete case, og det arrangeres en kort workshop som del av kurset for å bidra til etablering av lokale nettverk av fagpersoner som er interessert i og jobber med temaet. I workshopen er det anledning til å ta drøfte egne prosjekter og hvilke muligheter og utfordringer de gir for folkehelsen.

Hovedforedragsholder er Gunnar Ridderström. Han er utdannet sivilarkitekt og har jobbet med planlegging på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Han har doktorgrad fra NMBU om sammenhengen mellom helsespørsmål og fysisk planlegging i Norge, og er medforfatter av boka "Planlegging for helse og trivsel" som kom ut på Fagbokforlaget i januar 2018.

Les mer om foredragsholderne på kurset her.

Målsetting med kurset: Øke bevissthet om sammenhengen mellom de fysiske omgivelser og folkehelsen. Formidle innsikt og kunnskap om aktuelle verktøy og strategier i planlegging for bedre folkehelse. Kurset baseres på forskningsbasert kunnskap fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og andre forskningsinstitusjoner, og erfaringer og eksempler fra praktisk planlegging og folkehelsearbeid.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører i privat sektor og arealplanleggere, kommuneplanleggere og saksbehandlere fra offentlig sektor, og andre interesserte.

Samarbeid: Utvikles i samarbeid med NMBU v/ 1. amanuensis Gunnar Ridderström og
BYLIVsenteret, NAL (se beskrivelse over).

PROGRAM: 

0830 – 0900
Registrering / kaffe


0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0935
Hva er helse?
Det forebyggende og helsefremmende arbeidet i planlegging og arkitektur
v/ Gunnar Ridderström, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), arkitekt MNAL, PhD,partner i Citiplan AS

0935 – 1005
Folkehelse og lokal bærekraft
Hva møter vi fremover; større diversitet, flere eldre og økende sosiale helseforskjeller med mer. Hvordan kan økt vektlegging av folkehelsehensyn styrke samfunnets bærekraft? En ny tenkemåte er nødvendig – hvordan kan vi synliggjøre utfordringene for politikere og andre.
v/ Heidi Fadum, Helsedirektoratet

1005 – 1045
Bygger vi oss inn i en ny slum!
Fysisk helse, lys, luft, rent vann bolighygiene i dag i et historisk perspektiv, Norge og forhold til resten av verden.
v/ professor emeritus Øivind Larsen

1045 – 1100
Pause

1050-1130
Opplevelsen av omgivelsenes og betydning for helse, trivsel, identitet og tilhørighet
Psykisk og trivselsmessig perspektiv, følelse av innflytelse på eget liv/ prosesser.
Planprosesser, medvirkning med mer. Nordmenns forhold til naturen, identitet knyttet til natur. Betydningen av utsikt. 
v/ Gunnar Ridderström

1130-1200
Ivaretakelse av det fysiske, psykiske og sosial – synliggjort i arkitekturen
Eksempler – hvordan er disse aspektene integrert i arkitektur
Ulsteinvik arena, biblioteket en forlengelse av byrommet, bibliotek, funksjonssammensmeltning, ulike konsepter.
Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, BYLIVsenteret / NAL

1200 – 1245 Lunsj


1245-1255
Introduksjon til verksted
v/ Gunnar Ridderström

1255-1340
Verksted
Stasjoner med ulike tema etableres: arkitektur, byrom, planlegging, helsefremmende planprosesser, generelt el.l. Ambulering mellom stasjonene. Mulighet for å presentere et eget prosjekt, må sendes inn dette på forhånd.
v/ Gunnar Ridderström

1340 -1355
Pause

1355 - 1430
Oppsummering av verksted
Enkeltprosjekter presenteres - 2 - 4 stk. ca. 5 minutter tilsammen på hvert prosjekt
v/ Gunnar Ridderström

1430 – 1510
Metoder og verktøy – presentasjon
Gjennomgang av konkrete metoder og verktøy innenfor helsefremmende planlegging og arkitektur på ulike nivå. Litteratur og eksempler
v/ Gunnar Ridderström

1510 – 1600
Prosjektpresentasjoner – prosjekter i prosess – konkretisering av perspektiver
Utdypende presentasjon av lokalt prosjekt, et arkitekturprosjekt og et områdeprosjekt Konkretisere perspektivene i et prosjekt som ikke er realisert, men som er i prosess. Hva er bra og hva er forbedringspotensialet med mer?

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endring i programmet.

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
27. november kl 09:00 til
27. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
20. november 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke