Tilbake til alle kurs og arrangementer

Ombruk - bevaring og fornyelse - fra funksjonalismen til 70 - tallet

Oslo 6. november 2018
Ombruk - bevaring og fornyelse - fra funksjonalismen til 70 - tallet
Kurs
Inspirasjon
Eksisterende bebyggelse kan være en verdifull kulturhistorisk og økonomisk ressurs. De bidrar til kontinuitet, gjenkjennelse og forankring. Dette kurset er en oppfølging av kurs våren 2018, men denne gangen med fokus på byggverk fra mellom- og etterkrigstiden frem til 70 - tallet. Hvilke spesielle utfordringer knytter seg til disse i forbindelse med ombygging, oppgradering og transformasjon?
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset handler om hvordan vi kan bevare arkitektoniske verdier og vise respekt for det gamle når vi bygger videre på eksisterende bygg. Hvordan fremheve det gamle eller prioritere mellom gammelt og nytt og samtidig bidra til verdiskapning?

Kunnskap om eldre bygninger og byggeteknikker er nødvendig for å tilpasse eventuelle oppgradering på en måte som ikke medfører tekniske forringelse. Tekniske utfordringer knyttet til konstruksjoner installasjoner, bygningsfysikk og materialbruk vil bli belyst.

Strategier, beslutningsprosesser og organisering av rehabiliteringsprosjekter - eksempler og erfaringer presenteres. Utfordringer og løsninger knyttet til dialog med kommunen og vernemyndighetene samt betydningen av tverrfaglig samarbeid er også tema.

Detaljert program kommer.

 
Illustrasjon: Quality Hotel 33 - utsnitt, arkitekt Erling Viksjø, foto Byggutengrenser/Ole H Krokstrand

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
6. november kl 09:00 til
6. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
30. oktober 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke