Tilbake til alle nettkurs

Nytt og nyttig fra PBL (opptak)

23. oktober 2018
Nytt og nyttig fra PBL (opptak)
Nettkurs
Lovverk
Dette kurset vil omhandle aktuelle emner innenfor Plan og bygningsloven, med forskrift og veiledninger. Det blir fokus på tema og problemstillinger man ofte møter i hverdagen som prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og planlegger.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Fra og med 1. januar 2019 MÅ du kunne TEK 17 - da er det slutt på overgangsordningene.
Arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk Anders Kirkhus gjennomgår TEK 17 med ekstra fokus på de siste endringene.
I tillegg vil han gå gjennom nye, nyttige og viktige oppslag i byggforskserien.

På Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet, har med seg nytt om forskrifter, verktøy og veiledere.
Fra Oslo kommune Plan- og bygningsetaten får vi høre nærmere om den digitale byggesøknaden.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planlegger, byggesaksbehandlere.

OM NETTKURSET NYTT OG NYTTIG FRA PBL:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Nytt og nyttig fra PBL” som ble holdt 23. oktober 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:


Ca 50 minutter
Nytt og nyttig
v/ Anders Evjenth advokat, partner Hjorth advokater

Ca 1 1/2 time
Gjennomgang av TEK 17 med fokus på endringer
v/Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

Ca 45 minutter
Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 
Dette er tittel på nytt oppslag i byggforskserien fra april 2018
v/ Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

Ca 30 minutter
Utforming av trapper – det handler om livet
Det er flere som omkommer i trapper inn i brann i Norge i dag. God og riktig utforming er avgjørende.
Oppslag i byggforskserien som er under utarbeidelse.
v/ Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

Ca 45 minutter
Aktuelle endringer i forskrifter og veiledninger, nye veivisere og verktøy
Spesialtema: Hva kan du foreta seg innenfor firemetersbeltet mot nabo?
v/ Pål Lyngstad, Senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

Ca 45 minutter
Den digitale byggesøknaden – hvordan går du frem
Disse sidene ble brukt under foredraget:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/digital-byggesoknad-for-fagfolk/

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/byggesak/rammetillatelse/enebolig/

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/

Eirik Winnberg, Prosjektleder, Prosjekt elektroniske tjenester, Plan- og bygningsetaten (PBE), Oslo kommune

 

 

Illustrasjon: Scanstockphoto

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke