Tilbake til alle nettkurs

Nytt og nyttig fra PBL (direkte strømming)

23. oktober 2018
Nytt og nyttig fra PBL (direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
Dette kurset vil omhandle aktuelle emner innenfor Plan og bygningsloven, med forskrift og veiledninger. Det blir fokus på tema og problemstillinger man ofte møter i hverdagen som prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og planlegger.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Fra og med 1. januar 2019 MÅ du kunne TEK 17 - da er det slutt på overgangsordningene. Arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk Anders Kirkhus gjennomgår TEK 17 med ekstra fokus på de siste endringene. I tillegg vil han gå gjennom nye, nyttige og viktige oppslag i byggforskserien.

På Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet, har med seg nytt om forskrifter, verktøy og veiledere.
Fra Oslo kommune Plan- og bygningsetaten får vi høre nærmere om den digitale byggesøknaden.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planlegger, byggesaksbehandlere.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:


0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 Velkommen
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 1000 
Nytt og nyttig
v/ Anders Evjenth advokat, partner Hjorth advokater

1000 – 1030 
Gjennomgang av TEK 17 med fokus på endringer 
v/Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1030 – 1045 
Pause

1045 -1145 
Gjennomgang av TEK 17 med fokus på endringer - fortsetter
v/Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1145 – 1230 
Lunsj

1230 -1315 
Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 
Dette er tittel på nytt oppslag i byggforskserien fra april 2018
v/ Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1315 -1345 
Utforming av trapper – det handler om livet
Det er flere som omkommer i trapper inn i brann i Norge i dag. God og riktig utforming er avgjørende. Oppslag i byggforskserien som er under utarbeidelse.
v/ Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1345 -1400 
Pause

1400 – 1500 
Aktuelle endringer i forskrifter og veiledninger, nye veivisere og verktøy
Spesialtema: Hva kan du foreta seg innenfor firemetersbeltet mot nabo?
v/ Pål Lyngstad, Senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

1500 – 1600 
Den digitale byggesøknaden – hvordan går du frem

Disse sidene ble brukt under foredraget:

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/digital-byggesoknad-for-fagfolk/

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/byggesak/rammetillatelse/enebolig/

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/


Eirik Winnberg, Prosjektleder, Prosjekt elektroniske tjenester, Plan- og bygningsetaten (PBE), Oslo kommune

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Illustrasjon: Scanstockphoto

 

 

Selges frem til
23. oktober 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått