Tilbake til alle kurs og arrangementer

Nytt og nyttig fra PBL

Oslo 23. oktober 2018
Nytt og nyttig fra PBL
Kurs
Lovverk
Dette kurset vil omhandle aktuelle emner innenfor Plan og bygningsloven, med forskrift og veiledninger. Vi går i dybden på noen aktuelle tema og problemstillinger man møter i hverdagen som prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og planlegger.
Pris
MNAL kr 3950,-
MNIL kr 3950,-
MNLA kr 3950,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5200,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Fra og med 1. januar 2019 MÅ du kunne TEK 17 - da er det slutt på overgangsordningene.
Arkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk Anders Kirkhus gjennomgår TEK 17 med ekstra fokus på de siste endringene.
I tillegg vil han gå gjennom nye, nyttige og viktige oppslag i byggforskserien.

På Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet, har med seg nytt om forskrifter, verktøy og veiledere.
Fra Oslo kommune Plan- og bygningsetaten får vi høre nærmere om den digitale byggesøknaden.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, planlegger, byggesaksbehandlere.

Ønsker du å delta via direkte strømming?
Følg denne lenken for påmelding


PROGRAM:
Program i utskriftsvennlig format: Se nederst på siden.


0830 – 0900 
Registrering / kaffe

0900 – 0905 Velkommen
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 1000 
Nytt og nyttig
v/ Anders Evjenth advokat, partner Hjorth advokater

1000 – 1030 
Gjennomgang av TEK 17 med fokus på endringer 
v/Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1030 – 1045 
Pause

1045 -1145 
Gjennomgang av TEK 17 med fokus på endringer - fortsetter
v/Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1145 – 1230 
Lunsj

1230 -1315 
Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 
Dette er tittel på nytt oppslag i byggforskserien fra april 2018
v/ Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1315 -1345 
Utforming av trapper – det handler om livet
Det er flere som omkommer i trapper inn i brann i Norge i dag. God og riktig utforming er avgjørende.
Oppslag i byggforskserien som er under utarbeidelse.
v/ Anders Kirkhus, arkitekt, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

1345 -1400 
Pause

1400 – 1500 
Aktuelle endringer i forskrifter og veiledninger, nye veivisere og verktøy
Spesialtema: Hva kan du foreta seg innenfor firemetersbeltet mot nabo?
v/ Pål Lyngstad, Senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

1500 – 1600 
Den digitale byggesøknaden – hvordan går du frem
Disse sidene ble brukt under foredraget:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/digital-byggesoknad-for-fagfolk/

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/byggesak/rammetillatelse/enebolig/

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/

Eirik Winnberg, Prosjektleder, Prosjekt elektroniske tjenester, Plan- og bygningsetaten (PBE), Oslo kommune

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Illustrasjon: Scanstockphoto

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. oktober kl 09:00 til
23. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
22. oktober 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått