Tilbake til alle nettkurs

Estetikk i plan og byggesaker (opptak)

11. september 2018
Estetikk i plan og byggesaker  (opptak)
Nettkurs
Inspirasjon
Som arkitekt, plan og/eller byggesaksaksbehandler i en kommune må en ofte skrive vurderinger av planer/prosjekter samt lese estetiske redegjørelser. Det forventes at man kan formidle seg godt faglig og skriftlig slik at lesere uten arkitektfaglig bakgrunn kan forstå. Erfaring viser at gode tilbakemeldinger på prosjekter og konstruktiv dialog bidrar til bedre enkeltprosjekter og med det bedre bygde omgivelser.
Pris
MNAL kr 1400,-
MNIL kr 1400,-
MNLA kr 1400,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 2100,-
Wildcard MNAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

NAL har fått innspill fra flere om at både søkere, arkitekter, og plan- og byggesaksbehandlere kan ha nytte av et inspirerende skrivekurs om hvordan man formidler og skriver godt og tydelig om arkitektur.

Derfor har vi utviklet dette kurset som kombinerer foredrag om jus og estetikk, med praktisk skrivetrening. 

I den første delen blir det forelesninger med fokus på jus og estetikk md forelesninger fra advokat Anders Evjenth om estetikkparagrafen i PBL. Arkitekt Eskild Bakken er ekspert på estetikk i byggesaker.

På ettermiddagen blir det et 3 timer langt skrivekurs i regi av Journalist Eirik Audunson Skaar. Se omtale ved å følge lenken her. Del 2 er interaktiv og blir ikke strømmet.

Målgruppe: Plan- og byggesaksbehandlere, arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, planleggere.

OM NETTKURSET ESTETIKK I PLAN- OG BYGGESAKER:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Estetikk i plan- og byggesaker” som ble holdt 11. september 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

Ca 45 minutter
Estetikk og jus - er det mulig å bruke jussen for å oppnå estetiske kvaliteter?
v/ Anders Evjenth, advokat, partner Hjort advokater

Estetikk i plan og byggesaker – et teoretisk perspektiv på aktuelle problemstillinger:

Ca 1 time
Lovverkets estetikkbestemmelser – hovedpunkter og et dypdykk
Utfordringer og tendenser som påvirker arbeidet med estetikk
Hva betyr estetiske preferanser, modernitet og tradisjon med mer.
v/ Eskild Narum Bakken Sivilarkitekt MNAL, Stipendiat, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU Gjøvik

Estetikk i plan og byggesaker – eksempler fra praksis:

Ca 1 time
Estetiske redegjørelser, estetiske vurderinger og klagesaker – eksempler

v/ Eskild Narum Bakken, Sivilarkitekt MNAL

Illustrasjon: NAL

 

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke