Tilbake til alle nettkurs

Estetikk i plan og byggesaker (direkte strømming)

11. september 2018
Estetikk i plan og byggesaker  (direkte strømming)
Nettkurs
Profesjonalisering
Dette halvdagskurset har fokus på hvordan du som arkitekt, -planlegger eller byggesaksaksbehandler kan arbeide målrettet med saksbehandlingen som verktøy for å oppnå estetiske kvaliteter i omgivelsene. Kurset kombineres med et praktisk skrivekurs på ettermiddagen, egen påmelding kreves.
Pris
MNAL kr 1400,-
MNIL kr 1400,-
MNLA kr 1400,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 2100,-
Wildcard MNAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Estetikk i byggesaker vil naturlig dreie seg om estetiske redegjørelser og estetisk vurdering; om kompetanse, muligheter og begrensninger. Hvordan kan byggesaken sikre estetisk kvalitet og hindre det motsatte?

I plansaker kan arbeide med estetikk dreie seg om hvordan du ved bruk av ulike metoder og verktøy kan bidra til vakre og gode løsninger. Utarbeidelse av estetisk strategi i kommunen er en måte og arbeide langsiktig med estetikk, likeledes å benytte reguleringsplanens beskrivelser og bestemmelser som verktøy.

Hovedforeleser på kurset er sivilarkitekt Eskild Narum Bakken. Bakken disputerer 2018 med en doktorgrad om estetikkbestemmelser i norske byggeregler. Han har i mange år hatt ansvar for estetikkundervisningen ved NTNU’s byggesakskole på Gjøvik, og har lang erfaring som foredragsholder.

Advokat Anders Evjenth, Partner i Hjort advokatkontor holder et innledende foredrag om estetikkparagrafen i PBL og mulighetene som ligger i mer aktiv bruk av estetiske redegjørelser.

Dette kurset kan kombineres med et praktisk skrivekurs på ettermiddagen. For å ta skrivekurset må du ta dette kurset først. Hvis du ikke får plass på skrivekurset denne gangen så kan du melde fra og vi setter opp flere skrivekurs.

På dette formiddagskurset er det plass til 60 deltakere, på den oppfølgende skrivedelen er det begrenset antall plasser, 12 – 15 deltakere.

Se omtale av skrivekurset ved å følge lenken her:

Skrivekurs: Om estetikk i plan- og byggesaker

Målgruppe: Plan- og byggesaksbehandlere, arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, planleggere.

 

PROGRAM

0830 – 0900    Registrering / kaffe

0900 – 0905     Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0945     Estetikk og jus - er det mulig å bruke jussen for å oppnå estetiske kvaliteter?
                        v/ Anders Evjenth, advokat, partner Hjort advokater

Estetikk i plan og byggesaker – et teoretisk perspektiv på aktuelle problemstillinger:

0945 – 1045    Lovverkets estetikkbestemmelser – hovedpunkter og et dypdykk
                       
Utfordringer og tendenser som påvirker arbeidet med estetikk
                        Hva betyr estetiske preferanser, modernitet og tradisjon med mer.
                        v/ Eskild Narum Bakken Sivilarkitekt MNAL, Stipendiat,
                        Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU Gjøvi

1045 – 1100    Pause

Estetikk i plan og byggesaker – eksempler fra praksis:

1100 – 1200     Estetiske redegjørelser, estetiske vurderinger og klagesaker – eksempler
                        v/ Eskild Narum Bakken, Sivilarkitekt MNAL

Illustrasjon: NAL

 

PRAKTISK OM KURSENE:

Kurset er todelt og man kan velge å ta kun første del av kurset og eventuelt ta skrivekurset senere. Det er begrenset antall plasser på skrivedelen (ettermiddag) av kurset (12 deltakere) På første del av kurset (formiddagen) er det plass til 60 deltakere. Formiddagskurset kan også følges i sal, følg lenken for påmelding til kurs i sal:

Estetikk i plan og byggesaker

Man må melde seg på særskilt til hver del. Estetikk i plan og byggesaker er obligatorisk for deltakere på ettermiddagskurset.

 

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

Selges frem til
11. september 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått