Tilbake til alle kurs og arrangementer

Prosjekteringsledelse

Trondheim/Oslo 23. oktober 2018
Prosjekteringsledelse
Program
Prosjektering
Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.
Pris
Medlem NAL, AiN, RIF kr 21500,-
Øvrige kr 24000,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Målgruppe:
Arkitekter, rådgivende eller andre som vil innta en posisjon i prosjekteringsprosessen, enten som prosjekteringsleder, prosjekterende, utførende eller som byggherre/bestiller.

Kursbeskrivelse:
Nyere ledelseskonsepter i bygge- og anleggsbransjen blir gjennomgått og diskutert i forhold til relevans og forbedringspotensialer. Det legges vekt på forståelsen og evnen til å etablere og lede flerfaglige team, med fokus på koordinering, samordning, grensesnitthåndtering og integrasjon med tanke på gode helhetsløsninger. Forståelse for prosjekters utfordringer, oppgaver, roller og ansvar blir belyst.

På kurset vil du får en gjennomgang av de viktigste faktorene som påvirker et prosjekt, og hva dette betyr med tanke på valg av gjennomførings-strategi når det gjelder organisering, anskaffelsesprosesser og kontrakt-strategier. Den digitale hverdag i forhold til informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon vil være et viktig tema i kurset, og vil bli berørt i flere sammenhenger. Erfaringer med og bruk av blant annet BIM (Bygnings Informasjons Modell) i nyere prosjekterer vil bli presentert.

Kurset vil gi en innføring i de administrative prosessene for styring av kvalitet, tid, kostnader og ressurser i mindre og mellomstore prosjekter.

Kurset arrangeres av NTNU i samarbeid med Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, og RIF – Rådgivende ingeniørers forening. Påmelding og all administrasjon går til NTNU.

Les mer på ntnu.no/videre.

Tid og sted for kurs/samlinger:
Tre samlinger i Trondheim og Oslo på 3 + 3 + 1 dager, hvor siste samling blir gjennomgang og tilbakemelding på prosjektoppgaven. Oppgaven vil være grunnlag for karaktersetting i faget.


Første samling i Trondheim: 23. - 25. oktober 2018
Andre samling i Oslo: 27. - 29. november 2018
Tredje samling i Trondheim: 17. januar 2019

Samlingene er obligatoriske.

Referanser:
Kursdeltaker høsten 2016:
Dette er en kraftpakke av et kurs. Det beveger seg fra abstrakte, overordnede konsepter til konkrete, praktiske og lett gjenbrukbare teknikker, grep og løsninger som kan brukes med en gang. En av kursets mange styrker er fokus på rammebetingelser og forventningsavklaringer i et prosjekt, noe som alltid ligger i bunn av et vellykket prosjekt og en vellykket prosjektering.

Kursdeltaker høsten 2016:
Kurset gir deltagere god mulighet til refleksjoner og erfaringsutveksling med andre i bransjen. I tillegg får man en god innføring i aktuelle verktøy og bruken av dem.

Kursdeltaker høsten 2015:
Godt faglig innhold, engasjerte foredragsholdere og gode samlinger hvor man tar fri fra kontorhverdagen.

Foto: Moodboard/NTNU

 

STED
Oppgis senere

Trondheim/Oslo
VARIGHET
23. oktober kl 09:00 til
25. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
1. september 2018
ANSVARLIG
NTNU Videre
Status
Påmeldingsfrist er utgått