Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt fra regelverket (direkte strømming)

23. august 2018
Aktuelt fra regelverket (direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
GRATIS FOR MEDLEMMER AV NAL. Minikurs som behandler tre emner; Nyheter fra Plan og bygningsloven, Utearealnorm for Oslo og Balkongveileder for Oslo.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nyheter fra Plan og bygningsloven 
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Hjort advokater forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Utearealnorm for Oslo
Utearealnormen fra mai 2012, setter rammer for felles leke- og oppholdsarealer knyttet til boligbygging i indre Oslo. Intensjonen med normen har vært å gi best mulig romlige kvaliteter i forhold til arealstørrelse, utnyttelse og utforming. En mindre revisjon av normen sendes over for politisk behandling 1.6. 2018. Plan og bygningsetaten kommer og vil utdype temaene i normen, og belyse konsekvensene knyttet til utvikling av boligområder og fortetting i byen.

Balkongveileder for Oslo
Private uteoppholdsarealer i form av balkonger bidrar til den enkeltes bokvalitet og trivsel i byen. 
Det forventes at nye balkonger utføres med omtanke for omgivelsene, enten det dreier som om bevaringsverdig bygg eller hensyn til naboer. Veilederen tar for seg den vanskelige avveiningen mellom hensynene til kulturminnevern og bokvalitet.

Veilederen er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, og kom ut for første gang i desember 2006. En revisjon av veilederen ble gjennomført i 2015. Seniorarkitekt Alexander Stein Engvoll, fra Plan- og bygningsetaten presenterer veilederen.

Minikurs, gratis for NAL-medlemmer, men krever påmelding.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Perann Sylvia Stokke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 0945
Nyheter fra PBL
v/ Anders Evjenth, advokat, partner Hjorth advokater

0945 – 1050
Spørsmål

0950 – 100
Pause

1000 – 1030
Utearealnormen for Oslo
v/ Seniorarkitekt Ingrid Strand Heiberg og Prosjektarkitekt Ingvild Bodsberg Stræte, Avdeling for områdeutvikling, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune


1030 -1100
Balkongveileder for Oslo
v/Alexander Stein Engvoll, Seniorarkitekt, Avdeling for byggeprosjekter – Tett by, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

1100 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Illustrasjon: Scanstockphoto

Selges frem til
23. august 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått