Tilbake til alle nettkurs

Kreativ medvirkning - samskaping (opptak)

12. april 2018
Kreativ  medvirkning - samskaping (opptak)
Nettkurs
Profesjonalisering
Dette kurset handler om hvordan medvirkning og samskaping kan brukes som metode innenfor arkitektur, byplanlegging og design. Samskaping er en åpen prosess der en virksomhet involverer brukergrupper eller andre interessenter i utvikling, design og implementering av produkter, tjenester eller konsepter. Utviklet i samarbeid med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Design og arkitektur Norge (DOGA).
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Samskaping skjer i interaksjonen mellom virksomheten og brukerne, og bidrar til utvikling av erfaring og kunnskap. I Plan- og bygningsloven stilles det krav til medvirkning i planprosesser. Denne medvirkningen kan gjennomføres på mange ulike måter, for eksempel folkemøter, verksteder, og høringer med mer. I utvikling, programmering og organisering av byggeprosjekter, interiører og designprodukter inviteres brukere inn på ulike måter for å bidra utvikling av funksjoner og tjenester.

Gjennom internett og bruk av sosiale medier ligger store mengder informasjon og kunnskap åpent og tilgjengelig. Ny teknologi og programvare har gjort det enklere å både dele og utvikle nye tanker og ideer med andre som har samme interesser. Fra å være passive mottakere ser man nå brukerne som viktige kilder til nye idéer og som verdifulle medskapere. Men prosessen kan være krevende og nytten utebli dersom man ikke vet hvordan man skal bruke det som kommer ut av prosessen. 

Utvikling av nye prosjekter i et sammensatt samfunn blir kunnskap og forståelse av brukeren og konteksten stadig viktigere, men må kunne styre prosesser og håndtere brukere i ulike sammenhenger. I utlysningene av prosjekter og oppdrag stilles det krav som forutsetter et bevisst forhold til dette hos planleggere, urbanister, arkitekter, interiørarkitekter og designere.

På kurset får du presentert metoder og verktøy samt eksempler på hvordan det endelige resultatet påvirkes når brukerne tas med i utviklingen og utforming (samskaping) av bygg, byer, interiører og designprodukter. 

Målsetting: Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan man kan benytte medvirkning og samskaping som metode i utviklingen av arkitektur, interiør og designprosjekter. Bevisstgjøre og dyktiggjøre deltakerne til å kunne konkurrere om prosjekter som setter krav til medvirkning som del av utviklingsprosessen.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere, urbanister, interiørarkitekter, produkt- tjenestedesignere og andre interesserte.

Illustrasjon: Pixbay

OM NETTKURSET KREATIV MEDVIRKNING OG SAMSKAPING:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Kreativ medvirkning og samskaping” som ble holdt 12. april 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

Ca 40 minutter
Hvorfor er medvirkning viktig? Hvordan får vi mest ut av det? 
Hvordan kan medvirkning og samskaping brukes i planlegging, prosjektering og design? Hva er fellestrekk, hva er ulikt? Hvilke verktøy fungerer best i de ulike skalaene? Hvilke metoder og verktøy passer når? Erfaringer og refleksjoner. 
Kenneth Dahlgren, Sosiolog, Partner, Rodeo arkitekter


Ca 30 minutter
Aktøranalyse som del av en medvirkningsprosess 
Hva gjør vi for eksempel i et transformasjonsområde hvor "aktøren" ikke er der - ennå? 
Erfaringer og eksempler fra planprosesser i Oslo og Drammen.
Karoline Birkeli-Gauss, Planlegger. Plan, Asplan Viak AS


Ca 45 minutter
Mapping i Kvadraturen – dialogbasert medvirkning og samskapning i strategiske aktørfelleskap
Kreative metoder for sosial analyse, eksperimentelle planprosesser, nordiske og internasjonale samskapingsmodeller.
Kjersti Wikstrøm, Arkitekt og byplanlegger, A-lab

Ca 30 minutter
Samskaping på Tøyen 
Tøyen torg og Byverkstedet, medvirkning og midlertidighet som metoder
Matti Lucie Arentz, Seniorkurator, Design og arkitektur Norge (Doga)

Ca 20 minutter
Folketråkk – et verktøy for medvirkning og samskaping - om metodevelgeren i verktøyet
Ingvil Hegna Seniorrådgiver Arkitektur, Design og arkitektur Norge (Doga)
Folketråkk er en videreutvikling av Barnetråkk. Utvalgte pilotkommuner har prøvd ut og videreutviklet dette verktøyet, studenter fra NMBU har vært involvert.

Ca 45 minutter 
«Idea work» - Snøhettas metode
Kreativ medvirkning og samskaping i prosjektutvikling
Hans Martin Frostad Halleraker, Arkitekt MNAL, Snøhetta


Ca 45 minutter 
Med rommet som verktøy 
Utvikling og gjennomføring av medvirkningsprosesser i utvikling av rom
Urd Schjetne, Interiørarkitekt MNIL/ interiørarkitekturfaglig leder, tegn3

Ca 45 minutter 
Hvordan kan medvirkning skape økt tilhørighet for vanskeligstilte?
- (mer)verdien av inkludering
Else Abrahamsen, Interiørarkitekt MNIL, Makers Hub

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke