Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Bærekraftige kvaliteter og digitale løsninger skaper vinnere

Oslo 8. mai 2018
Brød & Miljø: Bærekraftige kvaliteter og digitale løsninger skaper vinnere
Frokostmøte
Energi og miljø
Å bygge bærekraftig handler om mer enn redusert energiforbruk og miljøvennlig materialbruk. Hvordan kan fokus på kvalitet og digitalisering bidra til en grønnere byggebransje?
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bygg21 har utarbeidet 10 kvalitetsprinsipper som dekker hele bærekraftsperspektivet, og anbefaler at disse prinsippene brukes i enhver planlegging av et område eller bygg. Å bygge bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå nasjonale og internasjonale miljømål.

buildingSMART er en fagnøytral, ikke-kommersiell interesseorganisasjon for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen som jobber for å sikre utvikling og implementering av en felles, digital plattform som skal effektivisere næringen. På frokostmøtet vil Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge, formidle hvordan åpne standarder og metodikk fra buildingSMART kan bidra til å digitalisere miljøanalyse og sertifisering.

Nydal Vy er et av forbildeprosjektene i FutureBuilt. Det nye bygget skal ligge på Gullhaug Torg og er en del av Avantors planer for videreutvikling av Nydalen. Bygget er tegnet av Snøhetta og skal være et kombinasjonsbygg bestående av bolig, kontor og næring. Nydalen Vy skal gjennom integrert design, der arkitektur og teknikk utfyller hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enklere og mer robuste enn i dag.

Illustrasjon: Nydalen Vy, Snøhetta

 
HER KAN DU SE OPPTAKENE FRA BRØD & MILJØ 8. MAI: 

.

PRESENTASJONENE FRA FROKOSTMØTET:
Presentasjonene fra frokostmøtet er publisert i pdf-format nederst på siden med unntak av Skinnarlands innlegg som ligger lenket til perzi.com i programmet.

PROGRAM

08:00 Frokost
08:30 Velkommen v/ NAL

08:35
Presentasjon av Bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder
Cathrine Vigander, Element arkitekter og Tor Erik Danielsen, overlege Arbeidstilsynet

08:55
Hvordan kan åpne standarder og metodikk fra BuildingSMART bidra til å digitalisere miljøanalyse og sertifisering?
Anstein Skinnarland, daglig leder, buildingSMART Norge
Skinnarlands innlegg kan sees her. 

09:15
Nydalen Vy – digitale løsninger i kvalitetsarbeidet
Tine Hegli, arkitekt MNAL og prosjektleder, Snøhetta

09:45 Spørsmål
10:00 Slutt

Møteleder: Jon Gangdal, kommunikasjonsrådgiver Bygg21

NB: Endring i programmet. Arnstein Skinnarland i buildingSMART erstatter innlegget til Anders Nohre-Wallden i Norwegian Green Building Council (NGBC)

Frokostmøtet er utviklet i samarbeid med Bygg21 og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO).

Det tas forbehold om endringer i programmet. 


Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21.

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. 

Brød & Miljø blir direktestrømmet, og lenke blir lagt ut i forkant av møtet. I etterkant publiserer vi opptak. Her er det ikke nødvendig med påmelding.

 

Skjermbilde 2018-04-18 kl. 09.27.13Skjermbilde 2018-04-18 kl. 09.27.13Skjermbilde 2018-04-18 kl. 09.27.13

STED
Litteraturhuset
Wergelandsveien
Oslo
VARIGHET
8. mai kl 08:00 til
8. mai kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
7. mai 2018
ANSVARLIG
Iselin Ekman
Status
Påmeldingsfrist er utgått