Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kronikker og debattinnlegg - arkitektur og byutvikling

Oslo 15. mai 2018
Kronikker og debattinnlegg - arkitektur og byutvikling
Kurs
Profesjonalisering
Ønsker du å formidle tanker, ideer og holdninger til arkitektur og til hvordan vi kan forbedre våre omgivelser? I samfunnsdebatten mangler ofte fagfolkenes stemme. Dette skrivekurset vil gi deg en innføring i kronikk- og debattgenren og de håndverksmessige ferdigheter du kan benytte for å skrive engasjert og fokusert.
Pris
MNAL kr 3000,-
MNIL kr 3000,-
MNLA kr 3000,-
Øvrige kr 5000,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset handler også om mestring av medier og hvordan du best kan nå frem med din stemme.

Hensikten med kurset er å gjøre arkitekter og andre som er interessert i arkitektur og byplanlegging bedre rustet til å delta i den faglige debatten om arkitektur og planlegging. Kursdagen består av en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske delen ser vi på hvordan du kommer igang, hva som kjennetegner en kronikk og et leserinnlegg, hvordan du bygger opp argumentasjonen og hvilke håndverksmessige ferdigheter, metoder og triks du kan bruke for å kunne skrive fokusert, tilgjengelig og levende.

På kurset vil du også få tips om hvordan du kan formulere spørsmål på et debattmøte om for eksempel en kommuneplan.

I forkant av kurset vil du få tilsendt en liten hjemmeoppgave som en forberedelse til kurset. Det kan være å tenke på en aktuell problemstilling du vil skrive om, en tittel til en kronikk eller leserinnlegg eller lignende.

Begrenset antall plasser. Begrenset antall rabatterte plasser.

Illustrasjon: NAL

Program

1000
Velkommen v/ NAL

Debattgenren og arkitekturdebatten

1005-1050
Hvordan arkitekter kan skrive
Hvordan arbeide med kronikker, debatt og leserinnlegg, Hvordan bygge opp argumentasjon med mer, erfaringer og eksempler.
Gaute Brochmann, redaktør, Arkitektur N/arkitekt MNAL

1050-1100
Spørsmål og diskusjon

1100-1200
Hva kjennetegner debattgenren, og hva rører seg i dagens norske arkitekturdebatt?
• Hvordan blir du debattant? Hvilke arenaer finnes, kan man lage noen av dem selv?
• Hva skal til for å få noe publisert?
• Hvordan selger du inn artikkelen?

Å bli intervjuet.
 

• Intervjuteknikk, hvordan selge inn en sak til journalisten, hvordan forberede seg til intervjuet
• Gjennomgang av gode eksempler og gruppediskusjoner omkring aktuelle egne temaer.
v/Cecilie Klem, journalist i Arkitektnytt

1200 -1245
Lunsj


Kronikk og debattinnlegg

1245-1415 
Fra viktig tema til god tekst

  • Hvordan skrive seg inn i en debatt?
  • Hvordan bygge opp en god tekst?
  • Hvordan sette språket i arbeid?

Dette er emner som vi skal jobbe med etter lunsj. Her får du nyttige tips om skriving og det blir mulighet for å prøve ut ideer og korte tekster.
v/Eirik Audunson Skaar, journalist og billedkunstner
Skaar har lang erfaring både som nyhetsjournalist og billedkunstner. Han holder skrivekurs for arkitekter i hele landet og underviser innen tekst på kunsthøgskolen i Oslo og Bergen.

1415-1430
Pause

Fra viktig tema til god tekst – praktiske skriveøvelser
Fortsettelse.

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
15. mai kl 10:00 til
15. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
14. mai 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått