Tilbake til alle nettkurs

Prosjektering av skoleanlegg (opptak)

24. mai 2018
Prosjektering av skoleanlegg (opptak)
Kurs
Prosjektering
Dette kurset handler om planlegging og utforming av skoleanlegg med fokus på grunnskolens bygninger og uteområder. Sammenheng mellom pedagogikk og arkitektur, samarbeid mellom byggherre og arkitekt, universell utforming og inkluderende arkitektur, samt utforming av uteområder er temaer som blir belyst på kurset.
Pris
MNAL kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
MNLA kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

For å skape en funksjonell- og samtidig inspirerende ramme for læring kreves god planlegging og godt samarbeid mellom ulike aktører i flere ulike faser:

Fra oppstart via programmering og anskaffelse til prosjektering og bygging.
Når anlegget er ferdigstilt er en god drift avgjørende for at anlegget skal fungere godt over tid.

I dette kurset skal vi gå nærmere inn i flere av disse fasene og får presentert erfaringer og eksempler på utfordringer og på gode løsninger.

Vi har invitert engasjerte fagfolk til å dele sine erfaringer og prosjekteksempler.

Målsetting med kurset: Bidra til økt kompetanse knyttet til programmering, planlegging og prosjektering av skoleanlegg.

Målgruppe: Arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter, ingeniører, pedagoger og byggherrer
(f.eks. Undervisningsbygg, kommunene, utdanningsetaten).

Les artikkelen Skolen som stedsutvikler som omhandler de samme temaene som kurset.

OM NETTKURSET PROSJEKTERING AV SKOLEANLEGG:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Prosjektering av skoleanlegg” som ble holdt 24. mai 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon. Nye Bø skole, Ola Roald AS Arkitektur, Foto Eva Rosa H Roald

Ønsker du å skrive ut programmet, se utskriftsvennlig vedlegg nederst på siden.


PROGRAM


Ca 15 minutter
Introduksjon til temaet 
Om prosjektering av skoler - erfaringer og eksempler
v/ Ola Roald, arkitekt, Ola Roald Arkitektur

Ca 45 minutter
Skolens planløsning i et pedagogisk perspektiv
Om sammenhengen mellom arkitektoniske løsninger, interiør og pedagogisk praksis.
Eksempler på framtidsrettede skoleanlegg med variasjon i læringsmiljøer og læringsaktiviteter. Vekt på utforming av trinnarealer, generelle læringsarealer og skolens hjerte.
v/Beate Aske Løtvedt, pedagogisk skoleplanlegger, WSP Norge as

Ca 30 minutter
Dypdykk i programmering 
Hvorfor lager vi amfi, hvor plasserer vi heiser, hva med uu og lys
v/ Leif Daniel Houck, arkitekt MNAL/forsker, NMBU


Ca 45 minutter
Erfaringer med «Totalentreprise med løsningsforslag (design)»
Pris med design, tillatt med forhandlinger.

Ca 30 minutter
Erfaringer med prosjektering av barne- og ungdomsskoler
Sædalen skole i Bergen, Gol, Smøla, Kristianslyst i Stavanger, mfl.
v/ Jan-Vidar Monsen, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektene VIS-À-VIS AS

Ca 45 minutter
Den aktive skolegården
Hvordan skolens utearealer kan invitere alle til lek, aktivitet og læring
v/Espen Evensen Reinfjord, landskapsarkitekt, gruppeleder Asplan Viak, Arendal

Ca 30 minutter
Energi, miljø og drift av moderne skolebygg, erfaringer fra Drammen
v/Geir Andersen, Teknisk leder, Drammen eiendom

Ca 30 minutter
Bruk av tre og massivtre i skoler, eksempler fra Bergensområdet
v/ Ola Roald, arkitekt, Ola Roald Arkitektur

Ca 1 time
Skoleeksempler og erfaringer fra Danmark
Fredriksbjerg skole, Aarhus C, mfl.
Kasper Kyndesen, Partner Head of Market & Lead Design Architect, HLA Norge
Jakob Strømann-Andersen Lead Sustainability Engineer, PhD, DGNB Auditor - Urban Districts

Ca 30 minutter
Et skoleanlegg kan være mer enn en skole
v/Siv Marit Stavem, cand.paed, Skoleplanlegger, Norconsult AS

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke